Tláčivá a dokumenty ObFZ Bratislava-mesto na stiahnutie

Prihláška a súpiska do XXII. Ročníka zimnej halovej ligy prípraviek ,,O Pohár predsedu ObFZ Bratislava - mesto“ 2019/2020

Jozef Pavlík|25. okt 2019 o 00:00

Prihláška a súpiska do XXII. Ročníka zimnej halovej ligy prípraviek ,,O Pohár predsedu ObFZ Bratislava - mesto“ 2019/2020

  

Oznamuje funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa i v tomto súťažnom ročníku organizuje XXII. Ročník zimnej halovej ligy prípraviek ,,O Pohár predsedu ObFZ Bratislava - mesto“. Halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie prípraviek: ročník 2009 (nar. 1.1.2009 a mladší) a ročník 2011 (nar. 1.1.2011 a mladší). Miesto konania: SOS Na Pántoch 9 Bratislava – Rača (hrací deň bude nedeľa). Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2019, január a február 2020 (1.12., 8.12., 15.12., 12.1., 19.1., 26.1., 2.2. a 9.2.) na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 17. 11. 2019, ktorú treba zaslať na adresu jozef.pavlik@futbalnet.sk. Účastnícky poplatok vo výške 100,-€ za každé družstvo prihlásené do turnaja bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry. Každé prihlásené družstvo do 24.11.2019 zašle vyplnenú súpisku mužstva v elektronickej podobe na adresu adamsomolani@gmail.com.

Prípadné požiadavky na vylosovanie treba taktiež zaslať do do 17. 11. 2019 na adresuadamsomolani@gmail.com.

Prihlášku a súpisku na ZHL prípraviek nájdete v sekcii „Tlačivá a dokumenty na stiahnutie“.

2.) Supiska ZHL 2019-2020.xls
1.) Prihláška na ZHL 2019-2020.docx

Súvisiaci obsah