Z nepochopiteľných príčin mal zrušiť titulový zápas. Promotér RFA hľadá náhradu