BAM Poprad prihlásila ženy do prvej ligy

Jozef Turák. Prezident BAM Poprad.
Jozef Turák. Prezident BAM Poprad. (Autor: riso)
Sportnet|9. júl 2013 o 00:00

Basketbalová akadémia mládeže Poprad bola založená 17. januára tohto roku. Vznikla správna rada a výkonný výbor.

Basketbalová akadémia mládeže (BAM) Poprad bola založená 17. januára tohto roku. Vznikla správna rada a výkonný výbor. Do dnešného dňa má BAM Poprad 81 členov.

POPRAD. Vedeniu na čele s prezidentom Jozefom Turákom sa podarilo prihlásiť BAMP za riadneho člena Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA). Zrealizoval sa prestup všetkých nezazmluvnených hráčok zo ŽBK Poprad do BAM Poprad. HK SBA na svojom zasadnutí schválila prestupové lístky hráčok, a tak umožnila členkám BAMP zapojiť sa do oblastných aj celoslovenských súťaží už od nasledujúcej sezóny 2013/2014. Pred jej začiatkom sme sa pozhovárali s prezidentom BAMP Jozefom Turákom.

V ktorých kategóriách sa predstaví BAM Poprad v novej basketbalovej sezóne?

„Naše družstvá budú v nadchádzajúcej sezóne prihlásené vo všetkých hráčskych kategóriách. Hrať nebudeme iba v juniorskej súťaži, naopak, prihlásili sme družstvo žien do prvej ligy. Hľadáme partnerov a sponzorov na spoluprácu so seniorským družstvom. Prioritou je zabezpečiť finančné prostriedky, ktoré nám umožnia účinkovať s družstvom žien v prvej lige.“

Máte vo svojej akadémii iba hráčky z Popradu?

„Za účelom skvalitnenia hráčskeho potenciálu v BAMP sme nadviazali spoluprácu so všetkými regionálnymi klubmi. Už v týchto dňoch trénujú s našimi hráčkami dievčatá zo Svitu a Lendaku.“

S akými zámermi vstupujete do nového súťažného ročníka?

„Najhlavnejší cieľ našej činnosti v nasledujúcom období je stabilizácia akadémie, zabezpečenie dostatočného množstva finančných prostriedkov na jej fungovanie a vybudovanie kvalitného technicko-administratívneho zázemia. Ďalej je to získanie hlavného a generálneho sponzora BAMP pre sezónu 2013/2014.“

Kedy odštartuje v BAMP tréningový proces pred blížiacou sa novou sezónou?

„Tréningový proces pre všetky kategórie začne už začiatkom augusta. Každé družstvo individuálne podľa rozhodnutia trénera družstva. Samozrejme, staršie dievčatá dostali na júl vypracovaný individuálny tréningový plán, ktorého plnenie bude preverené v úvodných poprázdninových testoch.“

Čo bude náplňou a prioritou v športovej oblasti?

„Na začiatok augusta pripravujeme denný basketbalový kemp pre najmenšie deti z prípravky a mladšie mini žiačky pod vedením trénerky Sáry Janáčkovej. Jeho pohybová časť bude prebiehať v Aréne Poprad. Ostatné kategórie sa zúčastnia spoločných letných sústredení v tábore Podvišňové, resp. na Skalke pri Kremnici. Predpokladaná účasť na týchto sústredeniach je vyše 60 hráčok. Ich hlavným cieľom bude stmelenie novovytvorených družstiev a vytvorenie pohody a kamarátskeho prostredia v akadémii. Koncom augusta zorganizujeme trojdňový turnaj pre kategóriu kadetky za účasti kvalitných družstiev nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia (Česko, Maďarsko) a pre všetky ostatné družstvá plánujeme účasť aspoň na jednom predsezónnom prípravnom turnaji. V septembri sa uskutoční nábor nových detí do basketbalovej prípravky a následne nato otvoríme až tri tréningové skupiny prípravky - na ZŠ Komenského ulica, Aréna Poprad a na ZŠ Dostojevského ulica. Tak ako minulý rok, aj v budúcom školskom roku plánujeme podieľať sa na organizácii popradskej basketbalovej minimix ligy pre najmladších žiakov a žiačky. Prioritou v športovej oblasti je účasť všetkých družstiev v regionálnych a celoslovenských súťažiach.“


Nachádzate sa tu: