Z dorastu Slovana ho vyhodili. Weiss ho karhal za blond, ale chválil famózny fond