Pokusná statická stránka widget Text

Sekretár: Emanuel Cuninka

email: trnavaobfz@gmail.com

Telefón: +421905 637 649

 

Sídlo: ObFZ Trnava, Rybníková 15, 917 01 Trnava

telefón: +421905 637 649

fax: 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, č.ú.: 0048280005/0900

IBAN: SK54 0900 0000 0000 4828 0005

SWIFT: GIBASKBX

IČO: 36078557

DIČ: 2021477623

Poštová adresa: Oblastný futbalový zväz, skratka príslušnej komisie,

City Arena, Dolné Bašty 14, 917 01 Trnava

 

Úradné hodiny Matriky ObFZ:

Pondelok: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Utorok:      9:00 – 12:00

Streda:                                 13:00 – 17:00

Štvrtok:    9:00 – 12:00

Piatok:      9:00 – 12:00