Veľká pocta. Bronzovému Balážovi odhalili na základnej škole pamätnú tabuľu