Za tréningy si chcela aj zaplatiť. Príď až po olympiáde, počúvala Medlová