Pondelok, 25. január, 2021Meniny má Gejza

Oblastný zväz malého futbalu - Michalovce

Sportnet|Publikované 10. dec 2003 o 23:00

Úradná správa OZMF č. 4 - H 2003/04:1. Oznámenia rozhodcov: a) o zrušení obsadenia: J. Drotár ako R na 3 stretn. dňa 14.12. od 8.00 h - zdrav.

Úradná správa OZMF č. 4 - H 2003/04:

1. Oznámenia rozhodcov: a) o zrušení obsadenia: J. Drotár ako R na 3 stretn. dňa 14.12. od 8.00 h - zdrav. dôvody (doručiť aj písomne), V. Sopko ako R na 3 stretn. dňa 13.12. od 19.00 h - rod. dôvody, R. Pavlov ako AR na 3 stretn. dňa 13.12. od 8.00 h - prac. dôvody; b) o neobsadzovaní: J. Drotár od 13.12. do oznámenia - zdrav. dôvody (doručiť aj písomne).

2. Uhradenie poplatkov a pokút: a) za nedostatky v zápise: Prima (50 Sk za stretn. č. 5 z 15.11. a 50 Sk za nedodržanie termínu úhrady - uhr. 9.12.), H2O (50 Sk za stretn. č. 3 z 9.11. a 50 Sk za nedodržanie termínu úhrady - uhr. 9.12.); b) za zlú športovú obuv: Porostov (500 Sk za M. Goreja v stretn. č. 16 z 30.11. - uhr. 9.12.); c) za nedostavenie sa na zas. OZMF: Technik (2x50 Sk z 2.12. za stretn. č. 11 z 30.11. - uhr. 9.12.)

3. Ďalšie žiadosti o zmenu klubovej príslušnosti hráčov: - schválené prestupy: - dňa 9.12.: Imrich Vasiľ (Spice boys D-formácia).

4. Ďalšie vybavené nové RP novým hráčom: - dňa 9.12.: Danki (Marko Fabian), 1.FC Viagra (Jaroslav Kanóc), Prima (Tomáš Mitník).

5. Doplnenie do zoznamov hráčov: a) I. liga: D-formácia (14. Imrich Vasiľ - 1977 - 9.12.); b) II. liga: Prima (13. Tomáš Mitník - 1987 - dňa 9.12.); c) III. liga: 1. FC Viagra (13. Jaroslav Kanóc - 1977 - dňa 9.12.); d) IV. liga: Danki (11. Marko Fabian - 1985 - dňa 9.12.).

6. Prerokované ČK: a) 1 stretn. PO: Ján Bodnár (Delfíni) od 30.11. do 28.12. za stretn. č. 15 z 30.11.; b) 4 mes. NEPO: Tomáš Hredzák (Klub bar KM) od 30.11. do 30.3.2004 za stretn. č. 11 z 30.11.

7. Vrátené RP po ukončení nepodm. disc. trestov: - dňa 9.12.: Martin Molnár (Outsider), Patrik Devečka (FC Dôchodkare).

8. Nedohrané stretnutie: K prerokovaniu stretnutia č. 11 z 3. kola I. ligy Klub bar KM - Technik 2:5 nedohrané zo dňa 30.11. sa mali opätovne už po predvolaní na zas. OZMF v utorok 9.12. dostaviť určení zástupcovia oboch družstiev (Klub bar KM aj s poplatkom 200 Sk za prerokovanie priestupku kolektívu) a rozhodcovia. Zástupcovia Klub baru KM sa nedostavili a rozh. Š. Kraus sa ospravedlnil z prac. dôvodov. Za nedostavenie sa zainteresovaných strán bez akéhokoľvek ospravedlnenia, OZMF v zmysle smerníc udelil tieto poriadkové pokuty: Klub bar KM (2x50 Sk za nedostavenie sa zástupcov na zas. dňa 9.12. a 200+300 Sk za nedoručenie poplatku za prerokovanie priestupku kolektívu). O nedohranom stretnutí OZMF rozhodol takto: Klub bar KM - Technik 0:5 kont. pre inzultáciu AR hráčom; Klub bar KM - zast. činnosti na 1 stretn. NEPO, čo znamená odrátanie 3 b. po skončení súťaže a pokuta 200 Sk; hráč Tomáš Hredzák (Klub bar KM) - zast. činnosti na 12 mes. NEPO od 30.3.2004 do 30.3.2005, zákaz pobytu na lavičke družstva a zákaz vykonávania všetkých funkcií pri stretnutiach družstva od 30.11. 2003 do 30.3.2005. Všetky uvedené poplatky a pokuty v tomto bode má družstvo Klub bar KM uhradiť na najbližšom zasadnutí OZMF v utorok 16.12. o 15.00 h pod podmienkou ďalšieho disc. postihu a odobraté registračné preukazy celého družstva si má prevziať od OZMF vo štvrtok 11.12. o 11.00 h.

9. Udelené nové poriadkové pokuty: - za nepredloženie podkladov k prerokovaniu ČK: Klub bar KM (50+150 Sk za T. Hredzáka zo stretn. č. 11 z 30.11.). Uhradiť na najbližšom zasadnutí OZMF v utorok 16.12. o 15.00 h pod podmienkou ďalšieho disc. postihu.

10. Ďalšie poriadkové pokuty za nevyrovnanie predchádzajúcich restov v stanovenom termíne: Dňa 9.12. malo na zasadnutí OZMF svoje poplatky a pokuty pod následkom ďalšieho postihu vyrovnať družstvo: - za nedostavenie sa na zas. OZMF: Klub bar KM (2x50 Sk z 2.12. za stretn. č. 11 z 30.11.). Pretože ich v stanovenom termíne neuhradilo, OZMF mu uvedeného dňa udelil ďalšiu poriadkovú pokutu takto: Klub bar KM 50 Sk. Všetky tieto má uhradiť na najbližšom zas. OZMF v utorok 16.12. pod podmienkou zastavenia činnosti NEPO!

11. Zastavenie činnosti za nevyrovnanie predchádzajúcich restov v stanovenom termíne: Dňa 9.12. malo na zasadnutí OZMF svoje poplatky a pokuty pod následkom zastavenia činnosti NEPO vyrovnať družstvo: - za nedostatky v zápise: Klub bar KM (50 Sk za stretn. č. 2 zo 16.11. a 50 Sk za nedodržanie termínu úhrady). Pretože ich v stanovenom termíne neuhradilo, OZMF mu zastavil činnosť nepodmienečne až do vyrovnania týchto restov takto: Klub bar KM od 15.12. Uhradiť ich majú na najbližšom zas. OZMF v utorok 16.12. o 15.00 h!

12. Zmeny v obsadení rozhodcov: OZMF ich uskutočnil takto: a) sobota 13.12.: I. Olajos ako AR za R. Pavlova na 3 stretn. od 8.00 h, Ľ. Gajdoš ako R za V. Sopka na 3 stretn. od 19.00 h; b) nedeľa 14.12.: J. Bendzák ako R za J. Drotára na 4 stretn. od 8.00 h.

13. Najbližšie zasadnutie OZMF: Uskutoční sa v utorok 16.12. v čase 15.00 - 15.30 h v zasadačke Oblastného útvaru SZTK v Michalovciach, Hviezdoslavova 7, II. posch., č. dv. 2.

Autor: Sportnet

Súvisiace články

© Copyright 2021 | Športnet, s.r.o.