Návrh dostať Rusov na olympiádu pohneval všetkých. Nepokľakneme, znie z Moskvy