Medaila bola privysoko. Vo voľných jazdách Václavík výrazne klesol