Duklu Trenčín opúšťa slovenský obranca, putuje do Fínska