Asistent Ramsayho bude pôsobiť v Hradci Králové, podpísal dvojročnú zmluvu