Rozhodne sa na druhý pokus? V pondelok budú opäť voľby prezidenta SZĽH

Riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurínyi (vľavo) s prezidentom SZĽH Miroslavom Šatanom a bývalým šéfom zväzu Martinom Kohútom.
Riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurínyi (vľavo) s prezidentom SZĽH Miroslavom Šatanom a bývalým šéfom zväzu Martinom Kohútom. (Autor: TASR)
TASR|8. máj 2022 o 14:26

Funkčné obdobie je na štyri roky.

BRATISLAVA. Nové zasadnutie Kongresu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa uskutoční v pondelok 9. mája a jeho hlavným bodom bude voľba prezidenta SZĽH.

Rovnako ako na predošlom neúspešnom zasadnutí, ktoré sa konalo 18. marca a nebolo uznášaniaschopné, sa o vrcholnú pozíciu uchádzajú súčasný prezident zväzu Miroslav Šatan a Ľudovít Jurinyi, riaditeľ HK Poprad.

Na kongrese sa budú voliť aj ôsmi členovia Výkonného výboru SZĽH a členovia komisií. Kongres bude zároveň schvaľovať aj rozpočet na aktuálnu sezónu, návrh úpravy vekových kategórii a s tým súvisiaci model mládežníckych a žiackych súťaží.

Predchádzajúci marcový kongres nebol uznášaniaschopný. K hlasovaniu o hlavných bodoch ani neprišlo, lebo sa už pri úvodnej prezentácii delegátov nenašla potrebná dvojtretinová väčšina hlasov od všetkých riadnych členov SZĽH.

Dve funkcie

O novom termíne rozhodol Výkonný výbor SZĽH 7. apríla, volebné zasadanie sa uskutoční len štyri dni pred začiatkom majstrovstiev sveta vo Fínsku. O post prezidenta zväzu sa uchádzajú opäť dvaja kandidáti. Šatan stojí na čele SZĽH od júna 2019, keď vo funkcii nahradil Martina Kohúta.

Už od leta 2017 pôsobil ako generálny manažér a obe funkcie zastáva doteraz.

"Nemáme garancie, ako to dopadne, môže sa stať všeličo. Ale tento termín je už po skončení všetkých súťaží aj mládežníckych. Kongres sa musí dohodnúť, či sa bude hlasovať písomne, alebo elektronicky," povedal prezident SZĽH po potvrdení termínu opakovaného zasadnutia Kongresu.

Rozpočtový kongres sa mal konať už na konci minulého roka. "Pre covidovú situáciu sme museli odložiť novembrový kongres, ktorý mal byť rozpočtový. Bol odložený na január, no keďže nepriaznivá pandemická situácia pokračovala, museli sme ho odsunúť znovu na marec.

Zlúčili sme ho s volebným, aby sa šetril čas ľudí a financie, aby ho zväz nemusel dvakrát organizovať. Musím povedať, že vzhľadom na obštrukcie, ktoré prebehli, sme kongres iba otvorili a prešli k druhému bodu - k prezentácii.

Skupina ľudí si však neprebrala hlasovacie zariadenia. Dali sme prestávku, zariadenia sa prebrali, ale keď sme sa prezentovali, skupina ľudí nepostláčala tlačidlá.

Nemali sme tak potrebnú dvojtretinovú väčšinu, aby bol Kongres SZĽH uznášaniaschopný a efektívne sa zrušil," uviedol Šatan po neúspešnom kongrese.

Úradovať začne v júni

Kongres SZĽH je v zmysle bodu 3.2 Stanov SZĽH najvyšším orgánom SZĽH, ktorého riadne zasadnutie zvoláva minimálne raz za rok Výkonný výbor. Členmi Kongresu s právom hlasovať sú zástupcovia riadnych členov SZĽH.

Každý riadny člen má na Kongrese len jedného delegáta s príslušným počtom hlasov, pričom počty hlasov upravuje bod 3.5.2 Stanov SZĽH. Kongres je uznášaniaschopný, ak sú prítomní delegáti oprávnení hlasovať s dvojtretinovým počtom hlasov na Kongrese.

Kongres bude voliť prezidenta SZĽH, osem členov Výkonného výboru SZĽH, z toho jedného člena ako zástupcu športovcov, predsedu Disciplinárnej komisie SZĽH, podpredsedu Disciplinárnej komisie SZĽH, predsedu Volebnej komisie SZĽH a päť členov Volebnej komisie SZĽH.

Nové štvorročné funkčné obdobie členov orgánov SZĽH zvolených na Kongrese SZĽH začne plynúť dňom 27. júna 2022.

Súvisiaci obsah

Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Rozhodne sa na druhý pokus? V pondelok budú opäť voľby prezidenta SZĽH