Treba zabezpečiť skutočne tajné voľby. Šatanov vyzývateľ mu adresoval výzvu

Ľudovít Jurinyi.
Ľudovít Jurinyi. (Autor: HK Poprad)
TASR|12. mar 2022 o 22:20

Kongres SZĽH zasadne v piatok 18. marca v Bratislave.

BRATISLAVA. Ľudovít Jurinyi, kandidát na post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), adresoval v sobotu verejnú výzvu prezidentovi SZĽH Miroslavovi Šatanovi.

Žiada v nej prezidenta o "princíp čestnosti" a delegátov volebného Kongresu SZĽH o "zabezpečenie skutočne tajného hlasovania".

"Nakoľko moje návrhy na skutočne tajné hlasovanie boli opakovane zamietnuté, naposledy na zasadnutí ostatného Výkonného výboru SZĽH dňa 7.3.2022, verejne vyzývam prezidenta SZĽH Miroslava Šatana, aby sa zastal princípu čestnosti, ktorý je okrem iného aj jeden z princípov nášho hnutia vyjadrený v Stanovách SZĽH v bode 1.3.1.3.

Rovnako tak v nadväznosti na bod Stanov 1.5.2, nakoľko aj Kongres považujem za súťaž v rámci zväzu - SZĽH rešpektuje Olympijskú chartu, predpisy IIHF, kódex WADA, Pravidlá proti ovplyvňovaniu súťaží IIHF (IIHF Competition Manipulation Rules) prijíma a zabezpečuje opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží verejne žiadam organizátorov Kongresu, aby zabezpečili pre všetkých delegátov, ktorí budú na Kongrese hlasovať, právo tajnej voľby.

Odvolávajúc sa na bod Stanov 3.2.7. - Tajným hlasovaním Kongres volí a odvoláva členov orgánov mám za to, že voľba členov orgánov SZĽH musí prebehnúť tajne a nie formou elektronického hlasovacieho zariadenia.

Aj keď Stanovy umožňujú hlasovanie na Kongrese prostredníctvom elektronického hlasovacieho zariadenia, táto forma hlasovania môže byť podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia určená výlučne a iba na hlasovanie verejné.

Spôsob a forma rozdeľovania a prideľovania elektronických hlasovacích zariadení delegátom tak, že je zrejmé, ktorý delegát hlasuje ktorým konkrétnym zariadením a ako ním hlasuje (a voľba je aj spätne overiteľná), v žiadnom prípade ani v náznakoch nevyhovuje požiadavke absolútnej tajnosti hlasovania.

Inak povedané: nezabezpečuje delegátom realizáciu ich práva hlasovať tajne a teda im neumožňuje ich mandát vykonávať slobodne. Hlasovanie hlasovacím zariadením, nerešpektuje slobodu vo vyjadrení názoru delegátov," uviedol Jurinyi vo výzve zaslanej TASR.

Kongres SZĽH zasadne v piatok 18. marca v Bratislave. Okrem prezidenta si budú prítomní delegáti voliť aj ôsmich členov Výkonného výboru, predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie, predsedu Volebnej komisie a taktiež jej piatich členov. Úspešní kandidáti sa ujmú funkcií v júli 2022, ďalší riadny volebný kongres je naplánovaný na rok 2026.

Súvisiaci obsah

Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Treba zabezpečiť skutočne tajné voľby. Šatanov vyzývateľ mu adresoval výzvu