Handzuš: Je to strašné svedectvo stavu, v akom sa tento štát nachádza