Mestečko sa spolieha na odchovancov. V tíme má štyroch železných mužov