Veľký problém FC Nitra, klubu hrozí koniec. Mesto podalo návrh na konkurz