Bayern je v dobrej finančnej kondícii, môže si dovoliť nákup hráča za 100 mil. eur