Najúspešnejší slovenský kanoista histórie nemá zlatú medailu z OH. Prečo?