Sklamanie v Česku. Ak chce tréner Jalonen zotrvať, musí vypracovať domácu úlohu