Päťbojárka bezmocne plakala. Neposlušný kôň ju pripravil o medailu