Bedardovi k hetriku pomohol Mišiak. Darilo sa aj Chromiakovi