Cingel po šiestich rokoch opustí Hradec, chce byť bližšie k rodine