Barák ostáva vo Fiorentine, po skončení hosťovania klub uplatnil opciu