Prípravy na MSR v Tlmačoch vrcholia. Baláž: Blížime sa do finále