Slovák navrhol, ako by sa organizátori olympiády vyhli problému. Smiali sa