28.06.2016, Peter Szénay

POSTUP PRI PREDĹŽENÍ PLATNOSTI LICENCIE TRÉNERA

28.06.2016, Peter Szénay
Informácia ako postupovať pri predĺžení platnosti licencie trénera
image

Podmienkou predĺženia platnosti licencie je účasť na seminári trénerov, na ktorom získate certifikát o absolvovaní. Dôležitým údajom na certifikáte je časový objem absolvovaného seminára trénerov. V súčasnosti na predĺženie platnosti licencií GRASSROOTS C a UEFA B je postačujúci seminár trénerov v rozsahu 8 hodín. Na základe novej Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (viď Smernice) bude možné predĺžiť licenciu trénera GRASSROOTS C po absolvovaní 8 hodinového seminára trénerov a licenciu trénera UEFA B po absolvovaní 15 hodinového seminára. Tréner za každý rok neplatnej licencie bude musieť navýšiť počet hodín absolvovaných v rámci seminára o 6 hodín za každý rok. Táto smernica nadobudla platnosť 10. 5. 2016 a bude platiť pre trénerov, ktorým bola vydaná licencia po tomto termíne. Pre všetkých ostatných sa budú licencie ešte predlžovať na základe predchádzajúcej smernice, t. j. na predĺženie licencií GRASSROOTS C a UEFA B je potrebné absolvovať 8 hodinový seminár trénerov.

Príklad.

Ak trénerovi skončí platnosť licencie UEFA B v roku 2016 a bude ju chcieť predĺžiť v roku 2017, bude musieť doložiť certifikáty o absolvovaní seminárov v rozsahu 15 + 6 hodín.

Ako postupovať pri predĺžení licencie trénera GRASSROOTS C a UEFA B:

  1. Vypísať tlačivo Žiadosť o predĺženie licencie (viď príloha).
  2. Priložiť kópiu certifikátu získaného po absolvovaní seminára trénerov (viď príklad Certifikát), resp. potvrdenie o absolvovaní stáže, potvrdenie o publikačnej činnosti alebo potvrdenie o lektorskej činnosti.
  3. Priložiť fotografiu s rozmerom 2 x 2,5 cm.
  4. Vypísať aktuálne kontaktné údaje + korešpondenčú adresu, kde vám bude preukaz licencie doručený poštou.
  5. Ak tréner nie je evidovaný v ISSF systéme ako tréner (je potrebné mať otvorené konto ao tréner a nie ako hráč) je potrebné vypísať a s originál podpisom zaslať aj tlačivo Registračný formulár člena SFZ alebo SF Tréner.

Všetky vyššie uvedené dokumenty je potrebné zaslať poštou na adresu:

Slovenský futbalový zväz

Zsolt Pakusza - manažér vzdelávania trénerov

Trnavská 100

821 01 BBratislava

ZA PREDĹŽENIE LICENCIE SA UŽ NEPLATIA ŽIADNE POPLATKY!

V prípade nedoručenia licencia sa informujte na e-mail: zsolt.pakusza@futbalsfz.sk.

Prečítané: 3031x