Brankári
Štefan
Rečka
Roland
Blaškovič
Záložníci
Marcel
Marík
Patrik
Molda
Matej
Petík
Adam
Kucharovič
Patrik
Vašek
Martin
Blaho
Richard
Marík
Ivan
Bacho
Boris
Druga
Adrián
Procháczka
Martin
Kováč