Športovo-technická komisia
Členovia
Pavel Horváth
Štefan Pupák
Milan Horňáček
Henrich Šálek
Tajomníci
Rozhodnutia
ZsFZ-STK-2014/2015-1821elektronická prihláška
ZsFZ-STK-2014/2015-1820štk berie na vadomie
ZsFZ-STK-2014/2015-1819berie na vedomie.
ZsFZ-STK-2014/2015-1818Elektornická prihláška
ZsFZ-STK-2014/2015-1817berie na vedomie
ZsFZ-STK-2014/2015-1816elektronická prihláška
ZsFZ-STK-2014/2015-1815Elektronická prihláška.
ZsFZ-STK-2014/2015-1814Elektronická prihláška
ZsFZ-STK-2014/2015-1813Zaradenie do súťaže.
ZsFZ-STK-2014/2015-1812zaslať elektronickou prihláškou
ZsFZ-STK-2014/2015-1808elektronická prihláška
ZsFZ-STK-2014/2015-1807berie na vedomie
ZsFZ-STK-2014/2015-1806berie na vedomie
ZsFZ-STK-2014/2015-1804berie na vedomie
ZsFZ-STK-2014/2015-1802žiadosť o vytvorenie riadnej el. prihlášky
ZsFZ-STK-2014/2015-1801zmena hracieho dňa
ZsFZ-STK-2014/2015-1800zmena hracieho dňa a času
ZsFZ-STK-2014/2015-1799súhlas súpera
ZsFZ-STK-2014/2015-1798súhlas súpera
ZsFZ-STK-2014/2015-1797zmena hracieho dňa
ZsFZ-STK-2014/2015-1796súhlas súpera
ZsFZ-STK-2014/2015-1795súhlas súpera
ZsFZ-STK-2014/2015-1794zmena hracieho dňa
ZsFZ-STK-2014/2015-1793zmena hracieho dňa
ZsFZ-STK-2014/2015-1792zmena hracieho dňa
ZsFZ-STK-2014/2015-1791súhlas súpera
ZsFZ-STK-2014/2015-1790súhlas súpera
ZsFZ-STK-2014/2015-1789súhlas súpera
ZsFZ-STK-2014/2015-1788súhlas súpera
ZsFZ-STK-2014/2015-1787súhlas súpera
ZsFZ-STK-2014/2015-1785súhlas súpera
ZsFZ-STK-2014/2015-1784zmena hracieho dňa
ZsFZ-STK-2014/2015-1783zmena hracieho dňa
ZsFZ-STK-2014/2015-1782zmena hracieho dňa
ZsFZ-STK-2014/2015-1781zmena hracieho dňa a času
ZsFZ-STK-2014/2015-1780zmena hracieho dňa
ZsFZ-STK-2014/2015-1779zmena hracieho dňa
ZsFZ-STK-2014/2015-1778súhlas súpera
ZsFZ-STK-2014/2015-1777zmena hracieho dňa a času
ZsFZ-STK-2014/2015-1776zmena hracieho dňa a času
ZsFZ-STK-2014/2015-1775súhlas súpera
ZsFZ-STK-2014/2015-1774zmena hracieho dňa a času
ZsFZ-STK-2014/2015-1773súhlas súpera
ZsFZ-STK-2014/2015-1772zmena hracieho dňa