Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2020/2021-0008
US VsFZ č.12/2020-2021, 11.09.2020
ŠTK na základe žiadosti schválila tieto zmeny: - III.L 8.k T. Prešov – Svidník dňa 15.9.2020 o 11,00 hod. Svidník 40 €. - III.L 10.k Spišská N. Ves – Stropkov dňa 27.9.2020 o 15,30 hod. - IV.L S 7.k Záhradné – Fintice dňa 15.9.2020 o 15,30 hod. - IV.L J 8.k Krásnohorské Podhradie – Koš. Nová Ves dňa 12.9.2020 o 15,30 hod. v Moldave n/B. - III.L SMD 8.k Veľký Šariš – St. Ľubovňa dňa 11.9.2020 o 15,00 a 17,15 hod. St. Ľubovňa 10 €. - III.L SMD 8.k Stropkov – Janočko Ac. dňa 13.9.2020 o 9,00 a 11,15 hod. Kolízia. - IV.L KG dor. 5.k Geča – FA Benecol KE dňa 12.9.2020 o 15,30 hod. Geča 5 €. - IV.L KG dor. 7.k Geča – Kechnec dňa 26.9.2020 o 15,00 hod. Geča 5 €. - IV.L KG dor. 8.k Čečejovce – Geča dňa 3.10.2020 o 11,00 hod. - IV.L KG dor. 9.k Geča – Drnava dňa 10.10.2020 o 14,30 hod. - IV.L Z dor. 5.k Sobrance Sobranecko – Jasenov dňa 12.9.2020 o 10,00 hod. - IV.L Z dor. 6.k Vojčice – Michaľany dňa 15.9.2020 o 16,00 hod. Vojčice 10 €. - IV.L Š dor. 5.k Župčany – Chmin. Nová Ves dňa 12.9.2020 o 10,00 hod. Župčany 10 €. - IV.L PT dor. 8.k Krompachy – Ľubica dňa 11.9.2020 o 16,00 hod. Krompachy 10 €. - II.L SMŽ sk.A 8.k Fa Benecol – Janočko Ac. dňa 26.9.2020 – MŽ o 10,00 a SŽ o 11,45 hod. - II.L SMŽ sk.D 5.k Krompachy – Harichovce dňa 19.9.2020 o 10,00 a 11,45 hod. - II.L SMŽ sk.D 6.k Harichovce – Vysoké Tatry dňa 24.9.2020 o 15,30 a 17,15 hod. V.Tatry 5 €. - II.L žiačky 3.k Trebišov – Lokomotíva Košice dňa 14.9.2020 o 16,30 hod. 8. ŠTK kontumuje tieto stretnutia: - III.L 5.k Giraltovce – Svidník 3:0 kont. v zmysle SP, čl.82 – neúčasť H. - IV.L PT dor. 7.k Spišská Stará Ves – Vrbov 3:0 kont. V zmysle SP, čl.82 – neúčasť hostí. ŠTK v zmysle RS, čl.7j udeľuje poplatok 100 € pre FK Vrbov.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2020/2021-0008
Dátum zaevidovania: 12.09.2020 07:28
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 12.09.2020 07:30
10 EUR 12.09.2020 07:31
5 EUR 12.09.2020 07:32
5 EUR 12.09.2020 07:33
10 EUR 12.09.2020 07:33
10 EUR 12.09.2020 07:34
10 EUR 12.09.2020 07:35
5 EUR 12.09.2020 07:35
100 EUR 12.09.2020 07:37