Komisia rozhodcov

Úradná správa KR č. 14

4. nov 2023 o 17:57

Úradná Správa KR č. 14 - 2023/2024  

 

KR upozorňuje R na včasné ospravedlňovanie. R je povinný sa ospravedlniť najneskôr 10 dní prostredníctvom emailu na adresu: obfztnkr@gmail.com

KR upozorňuje všetkých R , že komunikácia bude prebiehať výlučne písomnou formou cez obfztnkr@gmail.com.

Na telefonický kontakt bude priestor vždy v stredu od 20.30 - 21.00 hod. a v závažných dôvodoch v sobotu od 7.30 - 8.00 hod.

Ospravedlnení R:

Sobota:  Malík, Čamek, Bezdek, Švancara, Švehla, Richtárik, Kurnický                            

Nedeľa: Lukáč, Kubica, Madara, Oravec Tibor, Nagy,                                         

Do prihlásenia:

 Veselý, Dendis, Prosňanský, Matejovičová, Senad, Király

KR pozýva na svoje zasadnutie vo štvrtok 9.11.2023 o 17.00 hod.

R - M.Kačička, AR 1 - S. Bukva, AR 2 - M.Kurnický


HRACIE DNI a ÚHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte príslušného obsadzovacieho referenta.

Všetky súťaže dospelých J.Burza - 0904 353 022

Všetky súťaže mládeže   M.Čaja - 0949 709 426

VV poverený vedením KR J.Burza

Súvisiaci obsah