Disciplinárna komisia

Úradná správa DK č. 16 zo dňa 9.11.2023

(Autor: FIFA)
9. nov 2023 o 21:59

Úradná správa Disciplinárnej komisie ObFZ Trenčín č. 16 zo dňa 9. novembra


Pozastavenie výkonu športu 71/1 71/3a,b,d 9/1,2,3,4 37/4 od 6.11.2023

U100 Peter Havier-1209903-TJ Družstevník Veľká Hradná 7 liga 2 týždne N DP 48/1c,2b
U101 Tomáš Puškár-1294497-TJ Slovan Rovnosť Krajné 8J 2 týždne N DP 48/1c,2b
U102 Marian Ščepko-1148686-TJ Družstevník Očkov 7 liga 3 týždne N DP 48/1c,2b 71/1,2,3b,c !
U103 Richard Hlávek-1247006-TJ Slovan Dolná Súča 7 liga 2 s.s.N DP 49/1a,2a
U104 Patrik Poruban-1248458-OŠK Trenčianske Stankovce 7 liga 1s.s.N DP 37/3
U105 Jozef Vlado-1207465- TJ Slovan Dolná Poruba 7 liga 1 s.s.N DP 37/3
U106 Filip Mihálik-1302291-SFK Nová Ves n/V 8J 1 s.s.n DP 37/3
U107 Peter Kováč-1038478- /M/ TJ Družstevník Veľká Hradná DK menovanému udeľuje pokarhanie DP 11/1,2

U108 Nemanja Radenovič-1389553-TJ Družstevník Veľká Hradná-7 liga 2 s.s.N DP 65/1,2


Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s.N za 5xŽK DP 37/5a od 6.11.2023

U109 Peter Hikel-1164449-TJ Družstevník Očkov 7 ligaPodmienečné upustenie od zvyšku disciplinárnej sankcie DP 41/1,2,3,4


U110 Igor Pszota-1294577-Stará Myjava 7 liga 1 týždeň P od 9.11.2023 do 30.6.2024Oznamy:

DK dôrazne upozorňuje funkcionárov,hráčov,rozhodcov na striktné dodržiavanie DP článok 65/1,2 !!!


Upozornenie:

DK ObFZ Trenčín upozorňuje futbalové kluby, že všetky podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadania komisie – štvrtok do 12,00hod.

Podania na komisiu je potrebné podávať elektronicky cez ISSF. Podania mimo ISSF nebudú komisiou prerokované.

Najbližšie zasadanie DK ObFZ Trenčín sa uskutoční 16.11.2023

Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní od dňa oznámenia rozhodnutia komisie(čl.84, odst.1). Odvolanie musí spĺňať náležitosti podľa Disciplinárneho poriadku čl.83.

Jaroslav Hromník predseda DK ObFZ Trenčín

Súvisiaci obsah