Disciplinárna komisia
SE-DK-2020/2021-0088
DS - Sekule
Disciplinárne sankcie: U89 FC Sekule II,tr dosp. RP 10,- € a pokuta 70,-€ podľa DPčl.71/1,71/3a 48/1c a podľa RS B čl.25 bod j Vladimír Hujsa 1059502 – tréner , zákaz výkonu funkcie, zákaz výkonu športu a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami na 4 ssN podľa DP č.48/2c,16/1,2 18/1 a 19/1 od 12.10.2020
Rozhodnutie: SE-DK-2020/2021-0088
Klub: FC Sekule
Dátum zaevidovania: 15.10.2020 20:03
Dátum vyriešenia: 15.10.2020 20:04
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
RP 10 EUR 15.10.2020 20:03
POKUTY