Úradná správa ŠTK ObFZ Prievidza číslo 10. zo dňa 14.09.2023.

Ján Baláž|14. sep 2023 o 23:24Oblastný futbalový zväz Prievidza

Športovo-technická komisia

 

Súťažný ročník 2023 - 2024

Tel.: 0917 341 328     Email: stkobfz@oblfzprievidza.sk 

 

Úradná správa č. 10 zo 14. septembra 2023

 

 

1.      Ostaršenia

Upozorňuje všetky kluby, ktoré majú, alebo v jesennej časti plánujú mať, ostaršených hráčov podľa SP článok 46/1 a nie sú zapísaný v Zozname hráčov s povolením štartu vo vyššej vekovej kategórii, aby pred prvým štartom hráča vo vyššej vekovej kategórii predložili písomný súhlas so súťažením hráča vo vyššej kategórii podľa SP článok 46/2 na mail stkobfz@oblfzprievidza.sk.

V kategórii mužov je potrebný súhlas telovýchovného lekára (nestačí pediater), v mládežníckych kategóriách stačí potvrdenie od pediatra.

Ak hráč nebude mať právoplatné ostaršenie odobrené ŠTK tréner nesmie takéhoto hráča nominovať na stretnutie.

Zoznam hráčov s povolením štartu vo vyššej vekovej kategórii je zverejnený na stránke ObFZ na Futbalnete.

konečnom rozhodnutí právoplatného štartu hráča rozhoduje ŠTK.

 

 

2.      Funkcionári

Žiadame všetky FK, pokiaľ ešte nemajú, aby si zaregistrovali do systému ISSF funkcionárov na pozíciu hlavný usporiadateľ, tréner, vedúci družstva, zdravotník a videotechnik (kluby s povinnosťou nahrávania MFS), na každú pozíciu iného, aby kluby neboli zbytočne vystavované disciplinárnemu konaniu. Funkcie sa nesmú kumulovať. Postup nájdete tu

 

Ø V každom stretnutí musí byť uvedený hlavný usporiadateľ, ktorý nesmie vykonávať žiadnu inú funkciu.

Ø V každom stretnutí musí domáci klub uviesť lekára, ktorý nesmie vykonávať žiadnu inú funkciu.

Ø V každom stretnutí musia mať oba kluby uvedených trénera a vedúceho, môže to byť tá istá osoba.

 

 

 

Muži

·      VV hlasovaním per rollam na návrh ŠTK schválil doplnenie RS článok C/1/a VII. liga Systém súťaže:

 

Pre zachovanie integrity súťaže podľa SP článok 11/6 v prípade, ak by po skončení súťaže zo VII. ligy vypadávalo len jedno družstvo z dôvodu odhlásenia zo súťaže (Brodzany), družstvo umiestnené na 15. mieste VII. ligy odohrá baráž na jedno stretnutie s družstvom umiestneným na 2. mieste v VIII. lige podľa regionálneho princípu družstva umiestnenom na 15. mieste VII. ligy. (PD-STK-2023/2024-0059)

 

·      ŠTK upozorňuje na zmenu Súťažného poriadku ohľadom striedania hráčov, článok 47:

 

Ø V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov môže družstvo striedať najviac 5 hráčov v troch prerušeniach, do ktorých sa ako prerušenie nepočíta vystriedanie v polčasovej prestávke.

Ø Za dodržanie stanoveného počtu striedajúcich hráčov sú zodpovední kapitán družstva, hlavný tréner (prípadne asistent) a vedúci družstva.

Ø Porušenie počtu prerušení pri striedaní je riešené herným dôsledkom – kontumáciou.

 

·      VV hlasovaním per rollam na návrh ŠTK schválil doplnenie RS článok C/10/1:

Ak neodohranie stretnutia spôsobí jeden z klubov, náhrada DO bude nahratá tomu klubu, ktorý neodohranie stretnutia zapríčinil.


VII. liga

TJ Družstevník Nedožery-Brezany – ŠTK berie na vedomie oznámenie KR a DZ o neaktivite rozhodcu Michal Janík. (PD-STK-2023/2024-0176)

TJ Družstevník Nedožery-Brezany – ŠTK na základe RS bod C/5/d1 žiada klub, aby do 17. 9. 2023 oznámil HČ domácich zápasov od 10. kola, alebo prejavil záujem zaplatiť poplatok za chýbajúceho rozhodcu. (PD-STK-2023/2024-0177)

 

Dorast

V. liga U19

MFK Baník Handlová – ŠTK udeľuje napomenutie za nedodržanie RS bod C/5/g (chýbajúci HU) – 5. kolo (PD-STK-2023/2024-0168)

TJ Tatran Uhrovec – ŠTK na základe SP článok 46/2 žiada predložiť ostaršenie hráča Lucas Gieci (1468539) na mail stkobfz@oblfzprievidza.sk do 15. septembra 2023 20:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0173)

 

Žiaci

IV. liga U15 „B“

TJ OFK Dežerice - TJ Tatran Uhrovec – ŠTK kontumuje stretnutie na základe článku SP 82/1/b (nenastúpenie na stretnutie) a priznáva 3 body a skóre 3:0 podľa článku SP 10/2 v prospech TJ OFK Dežerice. Zároveň upozorňuje TJ Tatran Uhrovec na dodržanie RS bod C/9/13 – zaslanie súperovi náhradu vo výške 100 €. (PD-STK-2023/2024-0165)

TJ Sokol Biskupice – ŠTK na základe SP článok 46/2 žiada predložiť ostaršenia hráčov Filip Igaz (1486648) a Jozef Čvirig (1478936) na mail stkobfz@oblfzprievidza.sk do 15. septembra 2023 20:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0174)

 

IV. liga U15 „C“

ŠC Chynorany – ŠTK na základe SP článok 46/2 žiada predložiť nové ostaršenie hráča Michal Jaško (1445284) na mail stkobfz@oblfzprievidza.sk do 15. septembra 2023 20:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0175)

 

Prípravky

III. liga U11 „A“ Sever

TJ Baník Sebedražie – ŠTK berie na vedomie podanie klubu. (PD-STK-2023/2024-0164)

 

Zmeny stretnutí

Muži

VII. liga

OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom „B“ - FK TJ Skačany – ŠTK schvaľuje žiadosť domácich, MZ 9. kola sa odohrá 1. 10. 2023 o 14:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0158)

 

IX. liga

TJ Slovan Oslany - MFC Spartak Bánovce nad Bebravou – ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 8. kola sa odohrá 23. 9. 2023 o 15:30 hod na ihrisku v Brodzanoch. (PD-STK-2023/2024-0160)

TJ Slovan Oslany - TJ Partizán Miezgovce – ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 12. kola sa odohrá 21. 10. 2023 o 14:00 hod na ihrisku v Brodzanoch. (PD-STK-2023/2024-0163)

 

Dorast

V. liga U19

TJ Rybany - TJ Nový Život Veľké Uherce – ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 2. kola sa odohrá 14. 9. 2023 o 17:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0170)

OFK Slávia Chrenovec-Brusno - TJ Tatran Uhrovec – ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 2. kola sa odohrá 29. 9. 2023 o 15:30 hod. (PD-STK-2023/2024-0181)

 

Žiaci

IV. liga U15 „A“

FK Bojnice - TJ Magura Poruba – ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 11. kola sa odohrá 15. 9. 2023 o 10:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0159)

TJ Družstevník Nedožery-Brezany - MTJ Pravenec – ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 4. kola sa odohrá 19. 9. 2023 o 17:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0167)

 

IV. liga U15 „C“

OFK Bošany - FK Slovan Šimonovany – ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 4. kola sa odohrá 27. 9. 2023 o 16:30 hod. (PD-STK-2023/2024-0161)

 

IV. liga U13

ŠK Vegum Dolné Vestenice - FK Slovan Šimonovany – ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 7. kola sa odohrá 11. 10. 2023 o 16:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0162)

 

Prípravky

III. liga U11 „A“ Sever

TJ Družstevník Nedožery-Brezany - MTJ Nitrianske Pravno – ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 11. kola sa odohrá 12. 9. 2023 o 17:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0157)

TJ Baník Sebedražie - MTJ Pravenec – ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 11. kola sa odohrá 18. 9. 2023 o 17:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0169)

OFK Slávia Chrenovec-Brusno - MTJ Nitrianske Pravno – ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 3. kola sa odohrá 18. 9. 2023 o 17:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0179)

FK Junior Kanianka - TJ Družstevník Nedožery-Brezany – ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 3. kola sa odohrá 18. 9. 2023 o 17:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0180)

 

III. liga U11 „C“

TJ Slovan Oslany - FK Veľké Bielice – ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 8. kola sa odohrá 18. 9. 2023 o 17:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0171)

ŠC Chynorany - OFK Bošany – ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 2. kola sa odohrá 19. 9. 2023 o 16:30 hod. (PD-STK-2023/2024-0178)

 

III. liga U9 „A“ Sever

TJ Družstevník Nedožery-Brezany - FK Junior Kanianka – ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 2. kola sa odohrá 11. 9. 2023 o 17:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0156)

TJ Baník Sebedražie - TJ Družstevník Nedožery-Brezany – ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 3. kola sa odohrá 13. 9. 2023 o 17:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0166)

TJ Partizán Cigeľ - TJ Baník Sebedražie – ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 2. kola sa odohrá 17. 9. 2023 o 8:45 hod. (PD-STK-2023/2024-0172)

 

Voči rozhodnutiam ŠTK sa možno odvolať v zmysle SP článok 87.

 

Martin Marko predseda ŠTK

Súvisiaci obsah

Nachádzate sa tu: