Konferencia 2015

Správa Volebnej komisie z Volebnej konferencie ObFZ Dunajská Streda

Ľudovit Szerencsés|11. júl 2016 o 02:00

Správa Volebnej komisie

Správa Volebnej komisie z Volebnej konferencie ObFZ Dunajská Streda      

konanej 27. novembra 2015 v Dunajskej Strede

Volebná komisia pracovala v zložení:

Predseda :  Csóka Alexander

Členovia :   Mgr. Horváth Ľudovít

                     Kovács Zsolt

 

Komisia pracovala v zmysle Volebného poriadku prijatého na Konferencii ObFZ DS dňa 29.11.2013.

Na funkciu Predseda ObFZ DS bol prihlásený jeden kandidát.

Hlasovalo sa verejne: za 48, proti 0, zdržali sa 0.

Kandidát č.1 Benovič Arpád získal 48 platných hlasov

 

Predsedom ObFZ DS sa stáva   Ing. Arpád BENOVIČ

                                                          

 

Na funkciu Predseda Revíznej komisie ObFZ DS bol prihlásený jeden kandidát.

Hlasovalo sa verejne: za 48, proti 0, zdržali sa 0.

Kandidát č.1 Csomor Viliam získal 48 platných hlasov

 

Predsedom Revíznej komisie ObFZ DS sa stáva   Viliam CSOMOR

                                                            

 

Na funkciu Člen Výkonného výboru ObFZ DS bolo prihláseních 5 kandidátov na 4 volené funkcie

Kandidát č.1 Ábrahám Pavol stiahol svoju kandidatúru.

Hlasovalo sa verejne: za 48, proti 0, zdržali sa 0.

Kandidát č.2 Fekete Vojtech získal 48 platných hlasov

Kandidát č.3 Gróf Arpád získal 48 platných hlasov

Kandidát č.4 Kovács Imrich získal 48 platných hlasov

Kandidát č.5 Takács Tibor získal 48 platných hlasov

 

Členmi VV ObFZ DS sa stávajú  1.  Vojtech FEKETE

                                                           2.  Arpád GRÓF

                                                           3.  Ing. Imrich KOVÁCS

                                                           4.  Ing. Tibor TAKÁCS

 

 

Na funkciu Predseda Disciplinárnej komisie boli prihlásený dvaja kandidáti.

Kandidát č.1 Bott Ján pred voľbami stiahol svoju kandidatúru

Hlasovalo sa verejne: za 48, proti 0, zdržali sa 0

Kandidát č.2 PhDr. Hancko Ladislav získal 48 platných hlasov

 

Predsedom Disciplinárnej komisie ObFZ DS sa stáva PhDr. Ladislav HANCKO

 

 

Na funkciu Predseda Odvolacej komisie ObFZ DS bol prihlásený jeden kandidát.

Hlasovalo sa verejne: za 48, proti 0, zdržali sa 0

Kandidát č.1 Mgr. Čomor Peter získal 48 platných hlasov

Predsedom Odvolacej komisie ObFZ DS sa stáva   Mgr. Peter ČOMOR

 

Na funkciu člen VV ZsFZ za  ObFZ DS bol prihlásený jeden kandidát.

Hlasovalo sa verejne: za 48, proti 0, zdržali sa 0

Kandidát č.1 Benovič Arpád získal 48 platných hlasov

 

Členom VV ZsFZ za ObFZ DS sa stáva    Ing. Arpád BENOVIČ

 

Na funkciu delegát konferencie ZsFZ za ObFZ DS bolo prihláseních 8 kandidátov na 8 volených funkcií

Hlasovalo sa verejne: za 48, proti 0, zdržali sa 0

Kandidát č.1 Mgr. Čomor Peter získal 48 platných hlasov

Kandidát č.2 Csomor Viliam získal 48 platných hlasov

Kandidát č.3 Csutora Norbert získal 48 platných hlasov

Kandidát č.4 Fekete Vojtech získal 48 platných hlasov

Kandidát č.5 Gróf Arpád získal 48 platných hlasov

Kandidát č.6 Kovács Imrich získal 48 platných hlasov

Kandidát č.7 Szerencsés Ľudovít získal 48 platných hlasov

Kandidát č.8 Takács Tibor získal 48 platných hlasov

 

Delegátmi konferencie ZsFZ za ObFZ DS sa stávajú

 

1.  Mgr. Peter ČOMOR

                                                           2.  Viliam CSOMOR

                                                           3.  Norbert CSUTORA

                                                           4.  Vojtech FEKETE

5.  Arpád GRÓF

                                                           6.  Ing. Imrich KOVÁCS

                                                           7.  Ľudovít SZERENCSÉS

                                                           8.  Ing. Tibor TAKÁCS

 

Predseda :   Csóka Alexander  v.r.                     

Členovia :    Mgr. Horváth Ľudovít v.r.             

                      Kovács Zsolt v.r.                  

                                                                                   

Súvisiaci obsah