Streda, 20. január, 2021Meniny má Dalibor

Východu svedčilo ťahať za jeden koniec

Sportnet|Publikované 4. dec 2005 o 23:00

Košice Futbal nemá konca-kraja. Počas celého roka sa v ňom čosi deje. Od najvyššej až po najnižšie súťaže prináša pestrú paletu radostných, smutných

i nepredvídaných udalosti. V čarovnej lopte je toľko kúzla, že zaujímavými chvíľami i napätím vie odpútať ľudí od mnohých každodenných problémov a potešiť ich nevšednou krásou. Počas celého súťažného ročníka, ale najmä posledné dva mesiace pri sumarizovaní roka dá táto hra tradične zabrať všetkým funkcionárom. Nevynímajúc ani tých, čo pracujú vo Východoslovenskom futbalovom zväze. Až do svojej regionálnej konferencie, na ktorej zainteresovaní budú bilancovať výsledky posledného štvorročného volebného obdobia, čaká ešte ľudí, čo robia svoju zväzovú prácu bezplatne, kopec roboty navyše. O tom všetkom sme sa zhovárali s predsedom Východoslovenského futbalového zväzu Jozefom Krišom, ktorý ochotne a veľmi uvážene odpovedal na naše otázky:

Na stoličku predsedu ste zasadli pred vyvrcholením štvorročného funkčného obdobia. Nedostalo sa tým na vaše plecia dvojnásobné ťažké bremeno?

"Áno, to bremeno je ťažké. Stalo sa tak nečakane, keď náhle odišiel skvelý človek, lebo sa nedalo vôbec očakávať, že by k takému niečomu mohlo dôjsť. Na druhej strane sa život nedá zastaviť, nemožno teda nepredvídanú situáciu chápať ináč len ju zobrať ako hotový, aj keď neželaný, fakt a pokračovať vo futbale ďalej. Toto prechodné obdobie som sa rozhodol zobrať do konferencie, aby som ju zabezpečil a pripravil tak, aby bolo možné súťažiť vo voľbe predsedu a každý kandidát mal pripravené rovnaké podmienky."

Hoci plány a predstavy zosnulého predsedu nie sú vám cudzie, zrejme nie je jednoduché naskočiť na rýchlik, ktorý sa blíži do svojho cieľa?

"Naskočiť do rozbehnutého rýchliku, ktorý mal pred sebou veľa predsavzatí, dotiahnuť veci do úspešného konca tak, aby futbal mal z toho len a len osoh, je určite ťažké. Pokúsim sa všetky úlohy, ktoré mi boli známe a s bývalým predsedom som ich často konzultoval, splniť s členmi výkonného výboru tak, aby sme všetko, čo sme si v tomto volebnom období predsavzali, dokázali naplniť. Aby sme na konferencii pokojne mohli predstúpiť pred delegátov a s dobrým pocitom povedať, že všetky úlohy, ktoré boli pred nami, sme splnili."

Pri nástupe do funkcie ste zdôrazňovali potrebu funkcionárskej jednoty na východe už na futbalovom prízemí, teda v kluboch. Práve od činnosti na tejto úrovni závisí ako futbal bude napredovať, alebo stagnovať. Je v schopnostiach klubových funkcionárov vojensky povedané, pridať viac do kroku?

"Samozrejme, že všetka ťarcha futbalového života v kluboch leží na pleciach funkcionárov. Myslím si, že vojenský povedané, pridať do kroku, je presne ten výraz, ktorý by som rád privítal v našom hnutí, aby sme v novom funkčnom volebnom období dokázali splniť zámery, ktoré boli rozpracované v tom uplynulom, čiže vrcholiacom, a podarilo sa nám presadiť hlavne v súťažiach II. ligy a dostať futbal na východe tam, kde patrí. A keď tak skromne poviem, aby minimálne aspoň jedno mužstvo z nášho regiónu v ročníku 2006/2007 hralo v najvyššej súťaži. To je pre mňa priorita, ktorou by som nechcel byť sklamaný. Ostatné naše zámery v súťažiach regiónu, teda v III. lige a nižšie, sú jednoznačné. Udržať trend, ktorý tu bol stanovený, začať trochu racionálnejšie rozmýšľať o všetkých veciach, aby sme v ťažkých ekonomických situáciách a chvíľach zvažovali ako, kde, čo najlepšie a najrozumnejšie dať korunky do futbalu. Nerobiť si prieky, nesťažovať si situáciu, ktorá je už aj tak veľmi komplikovaná, a urobiť pre dobro a rozvoj futbalu na východe čo sa len dá."

Práce vám asi pribudlo vyše hlavy. Popri tej, ktorú vykonávate ako predseda ObFZ Prešov, či činnosti v Rade SFZ pre preskúmávanie prípadov, alebo funkcii delegáta SFZ, máte novú zodpovednú úlohu. Všetko to si vyžaduje veľa času a ďalšiu námahu. Nie je to príliš veľká daň z vlastného súkromia?

"Už v úvode, aj keď trochu inými slovami, som povedal, že som momentálne časovo veľmi zaneprázdnený funkciami, ktorými v hnutí futbal zastupujem. Aj tú poslednú som prijal s plnou vážnosťou a zodpovednosťou, že nenechám nič na náhodu. Pokúsim sa do februárovej konferencie urobiť pre východoslovenský futbal to, čo bude v mojich silách, ale hlavne, aby som v týchto ťažkých obdobiach, keď sa všetko bilancuje a hodnotí, nezlyhal a pripravil veci tak, ako si to futbal zasluhuje."

Len čo Rada VsFZ schválila návrh Výkonného výboru VsFZ a stali ste sa predsedom, zosypala sa na vás lavína úloh. Končila sa totiž jesenná sezóna v regionálnych súťažiach, na dvere klope kultúrno-spoločenská futbalová udalosť roka vyhlásenie výsledkov ankety "Jedenástka roka 2005 III. ligy VsFZ ", ale popri iných úlohách je tu aj príprava regionálnej konferencie v oblasti, ktorá je pod strechou VsFZ. Zrejme z týchto povinnosti už máte niečo za sebou?

"Skončili sa majstrovské zápolenia vo všetkých súťažiach, ktoré riadi Východoslovenský futbalový zväz so svojimi odbornými komisiami. Do dnešného dňa neviem o nijakej sťažnosti, ktorá by bola v odvolacom konaní, takže Rada Východoslovenského futbalového zväzu mohla schváliť všetky súťaže s výsledkami aj s tabuľkami tak, ako boli uverejnené v dennej tlači. Žiadne vážnejšie problémy nevznikli, ojedinelé sťažnosti, ktoré počas majstrovskej sezóny boli, sme ich uzavreli, nie je žiadne odvolanie na vyšší stupeň riadenia. Teraz nás čaká anketa "Jedenástka roka", ktorú z poverenia VsFZ organizuje Ondavský oblastný futbalový zväz Svidník v meste súčasného lídra III. ligy v Stropkove. Bol som pri zrode všetkých doterajších ankiet, mám z ich organizovania nejaké skúsenosti, preto by som rád pomohol aj tu, samozrejme na čele s organizačným štábom, ktorý pripravuje túto akciu, aby sme ju zorganizovali minimálne na takej úrovni, ako v uplynulých rokoch."

Čo očakávate od tohtoročnej Jedenástky roka, ktorú vyhlásia netradične v Stropkove?

"Všetko má svoje opodstatnenie, čo platí aj o tomto netradičnom dejisku. Stropkovský klub nás už dávnejšie požiadal o možnosť zorganizovať túto kultúrno-spoločenskú akciu v rámci osláv 85. výročia založenia futbalu v meste. Bývalý predseda pán Benedik miestnym funkcionárom túto požiadavku jednoznačne odobril a výkonný výbor rozhodol, že anketa bude v Stropkove. Zaslúži si ju, pretože sa významne zapísal do histórie nášho futbalu. Veď napríklad brankár Anton Flešár bol účastníkom na MS´70 v Mexiku, útočník bývalých košických VSS a Lokomotívy Bohumil Andrejko sa ako asistent trénera Dušana Radolského podieľal na štvrtom mieste našej dvadsaťjednotky na ME 2000, a tiež na postupe na OH 2000 v Sydney. Za áčko Slovenska hrali stropkovskí odchovanci Pavol Gostič, Viliam Vidumský, Juraj Buček, Ľubomír Reiter, Jozef Kožlej, Marek Špilár, v Lige majstrov v drese Artmedie žiaril Juraj Čobej, a tak by sme mohli hovoriť aj o Vladimírovi Gombárovi, Pavlovi Pencákovi, Igorovi Popovcovi a ďalších, čo obliekali dresy v československej alebo v slovenskej lige. Tu vyrastal aj Ľuboš Micheľ, ktorý sa stal špičkovým svetovým rozhodcom a privábil medzi arbitrov veľa mladých ľudí z mesta a blízkeho okolia. Micheľov otec Michal spolu s ďalšími miestnymi mládežníckymi trénermi kvalitnou výchovou neraz prekvapil celé Slovensko. Jednoducho Stropkov má čo oslavovať! Sme presvedčení, že ľudia okolo futbalu sú v tomto meste takí skúsení a zdatní, že všetky veci okolo prípravy zvládnu bez problémov. Úspešná minulosť je toho zárukou."

Vašou výhodou je, že problémy v tomto regióne poznáte, lebo dlho ste vo výkonnom výbore boli podpredsedom VsFZ za Prešovský kraj. Napriek tomu ťažko hovoriť teraz o budúcich predstavách, lebo začína obdobie účtov. Ako sa na ne pripravuje VsFZ?

"Podpredsedom VsFZ za Prešovský kraj som druhé volebné obdobie, takže mám určité skúsenosti. Mali sme neraz ťažkosti a problémy, ktoré sme museli riešiť, ale našli sme vždy spoločnú reč. Preto predstavy a ciele, čo sme si vytýčili, sme jasne naplnili, samozrejme s určitými ťažkosťami, ktoré život okolo futbalu prináša. Chcem znovu zdôrazniť, že ako zastupujúci predseda do konferencie som jasne garantoval a garantujem to, že som do tejto funkcie nastúpil so snahou stmeliť hnutie, aby v ňom nastalo určité upokojenie. Zaručujem, že tu nedôjde k žiadnym presunom zväzu do prešovských končín. Práve naopak, v rozpracovaných zámeroch, ktoré pripravil ešte pán Benedik, musím tvrdo bojovať o pozície, aby budova Domu športu v Košiciach, v ktorej sedíme a patrí SZTK, zostala pre nás a bola sídlom Východoslovenského futbalového zväzu. Táto skutočnosť je nemenná, sídlom riadenie východoslovenského futbalu sú jednoznačne Košice. To chápe a pochopí každý funkcionár, ktorý pracuje v tomto športe. Pokiaľ ide o samotné skladanie účtov, to zaznie a vyvrcholí na konferencii, na ktorej prednesiem správu prítomným delegátom, kde si zhodnotíme svoje obdobie, v ktorom sme pôsobili ja, ako podpredseda a ostatné orgány Výkonný výbor, Rada VsFZ a všetky odborné komisie tak, ako to v skutočnosti bolo. Treba jasne povedať, že to nebolo ľahké obdobie, že ho poznamenala veľká ekonomická kríza na východnom Slovensku. Všetky tieto skutočnosti budú predmetom správy, ktorú prednesiem na konferencii VsFZ."

Po klubových konferenciách nasledujú účty v Oblastných futbalových zväzoch a vyvrcholia konferenciou VsFZ? Čo od bilancovania na všetkých týchto úrovniach očakávate?

"Oblastné konferencie budú v decembri vlastne prvá z nich bola už v piatok 2. decembra v Spišskej Novej Vsi a v januári, a ako som už uviedol, naša bude 11. februára v Košiciach. Osobne očakávam, že na všetkých úrovniach si novozvolení funkcionári vytýčia také ciele, ktoré budú pre nich jasným mementom, že ich treba rešpektovať a zvládnuť. Urobiť teda všetko ako na úrovni oblastných zväzov, tak aj východoslovenského zväzu, aby sme pokročili dopredu a získali na sile. Ak budeme spoločne a jednotne riešiť pálčivé otázky, ktoré sa bezprostredne futbalu týkajú, budeme môcť vstúpiť do rokovaní so Slovenským futbalovým zväzom ako jasný a čitateľný partner tak, aby sme dostali pozície východu vždy tam, kam v minulosti patrili a rešpektovali nás aj v tejto otázke, ktorá sa týka Slovenského a Východoslovenského futbalového zväzu. Všetci, čo budeme okolo futbalu pracovať ďalej, sa pousilujeme o to, aby to bolo na jeho všeobecný prospech."

Autor: Sportnet

Súvisiace články

© Copyright 2021 | Športnet, s.r.o.