Piatok, 26. február, 2021Meniny má Viktor

Veľká satisfakcia a morálne víťazstvo O. Škodyho

Sportnet|Publikované 12. nov 2003 o 00:00

Košice - V polovici marca tohto roku vyplávala na povrch zaujímavá kauza v súvislosti s praktikami na ObFZ Košice-okolie. Ako sa postupne ukázalo,

išlo len o vykonštruovanú kauzu, dnes už môžeme pokojne povedať, že išlo o frašku. Skupinka opozície, ktorej sa nepozdávala práca súčasného vedenia ObFZ na čele s jej predsedom Ondrejom Škodym, sa rozhodla vziať osud do svojich rúk a rôznymi spôsobmi sa pokúšala vyhrotiť situáciu tak, aby vyvolala zmenu vo vedení. Pochopiteľne, navonok bolo nespokojných 38 zo 48 klubov, ktorých zástupcovia to potvrdili i podpismi. Nespokojné kluby si poverili svojho zástupcu. Stal sa ním Ing. Karol Zvolánek. Kriticky sa o súčasnom vedení vyjadrovali i Vladimír Popovič a predovšetkým Karol Rostáš. Vyhneme sa teraz špekuláciám, kto by mal zasadnúť na prípadné uvoľnené stoličky... Páni poverení zastupovaním nespokojných TJ a klubov sa však od začiatku postavili k celej afére veľmi nešťastne, a tak nečudo, že sa pre nich skončila obrovským faux pas.

Súčasnému vedeniu opozícia vyčítala predovšetkým porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, zneužitie právomoci pri narábaní s finančnými prostriedkami (peniaze na osobných účtoch) a chaos v účtovníctve, pričom tieto aspekty dali do pozornosti Revíznej komisie SFZ. Karol Rostaš zašiel dokonca tak ďaleko, že na zodpovedné osoby ObFZ Košice-okolie podal trestné oznámenie z dôvodu spáchania trestného činu sprenevery podľa paragrafu 248 Trestného zákona, respektíve porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa paragrafu 255 Trestného zákona. Peňažné prostriedky získané od klubov ako pokuty a rôzne poplatky (štartovné, pokuty za červenú kartu a iné sankcie), ktoré patrili a aj patria ObFZ boli vyberané z účtu a poukazované na súkromné účty funkcionárov oblastného zväzu! A čo ukázali minulé dni?

"Pán Rostáš na nás podal trestné oznámenie za spreneveru peňazí, páni sa obrátili i na daňový úrad, že sme neodvádzali dane. Samozrejme, bola u nás i kontrolná komisia Slovenského futbalového zväzu. Situácia je taká, že SFZ nenašiel nezrovnalosti, v narábaní s finančnými prostriedkami. Boli u nás na kontrole páni z daňového úradu. Tiež nenašli žiadne nezrovnalosti. Všetko je v poriadku, dane sme odviedli. Čo sa týka trestného oznámenia, to sa nezakladalo na pravde. Situácia je taká, že nebolo zistené, že som sa dopustil trestného činu a preto vyšetrovacie orgány zastavil konanie v tejto veci. Napriek týmto skutočnostiam som vyzval Radu ObFZ, aby hlasovala o dôvere, či nedôvere výkonného výboru. Bol to jeden z bodov na riadnom zasadnutí Rady ObFZ. Členovia jednomyseľne odsúhlasili, že týmto bodom sa jednoducho nebudú zaoberať. Dali návrh, aby sme tento bod vyškrtli z programu, pretože Rada ObFZ maximálne dôveruje výkonnému výboru, tak, ako bol zložený na poslednej konferencii. Má jej plnú podporu. Rád by som poznamenal, že revízna komisia nášho ObFZ prekontrolovala hospodárenie zväzu. Konštatovala, že všetko je v poriadku a nedošlo k žiadnym nedostakom. Rada ObFZ schválila hospodárenie za prvý polrok bez pripomienok. V súčasnosti pracujeme podľa programu, ktorý bol vytýčený na štyri roky v rámci konferencie. Snažíme sa zlepšiť metodiku práce. Som nesmierne rád, že momentálne máme 21 rozhodcov v súťažiach riadených VsFZ. Je to aj výsledok skvalitnenia práce. Napríklad sme nakúpili elektroniku, hoci neprajníci nás ohovárali, že sme narýchlo chceli kúpiť televízor, lebo nám údajne nesedeli nejaké percentá... Pravda je taká, že v štvorročnom programe bola zakomponovaná kúpa televízora a videa, aby sme metodiku prednášania pravidiel monitorovali a tak ju skvalitnili. Máme podporu celého futbalového hnutia. Aj tých, ktorí podpísali pamflet, pretože dostali veľmi skreslené informácie a na ´mimoriadnej´ konferencii, či skôr aktíve klubov zistili, že informácie, ktoré dostali od pánov Vladimíra Popoviča a Karola Zvolánka boli skreslené a nepravdivé. Funkcionári rýchlo vytriezveli z týchto populistických vyjadrení. Poniektorí predstavitelia klubov, ktorých citácie ponúkol Korzáru pán Popovič sa vyjadrili, že to nie sú ich slová, oni také niečo nikdy nepovedali a teda sa nezakladajú na pravde," prezradil nové informácie okolo sporu, ktorý sa ťahal niekoľko mesiacov predseda ObFZ Košice-okolie Ondrej Škody. Spomínané výsledky šetrenia sú zároveň bodkou za spomínanou kauzou. Pre čelných predstaviteľov ObFZ Košice-okolie a predovšetkým pre predsedu Ondreja Škodyho je to morálne víťazstvo a veľká satisfakcia za ohovárania a obvinenia zo strany opozície, či lepšie povedané pseudorevolucionárov.

"Náš výkonný výbor bude zasadať 18. novembra. Východoslovenský futbalový zväz nás požiadal o pomoc pri organizovaní treťoligovej Jedenástky roka. Chceme podporiť túto akciu, radi by sme sa vyrovnali okresu Prešov. Je tu široká základňa ľudí, ktorí chcú pomôcť, takže verím, že sa dobre zhostíme úlohy a kvalitne zabezpečíme a zorganizujeme už tradičné podujatie," dodal O. Škody.

* * *

Keďže kauza sa rýchlosťou blesku rozšírila ako vírus nielen do východoslovenského regiónu, ale i do celého Slovenska, o reakciu na zverejnené skutočnosti sme požiadali predsedu VsFZ a podpredsedu SFZ Bohdana Benedika: "ObFZ Košice-okolie je jeden z najväčších oblastných futbalových zväzov v rámci Východoslovenského futbalového zväzu. Najväčší preto, že má štruktúru klubov, fukcionárov, rozhodcov a delegátov. Aj svojim významom je jeden z najvážnejších oblastných futbalových zväzov. Preto obvinenie, ktoré bolo namierené voči predsedovi ObFZ Ondrejovi Škodymu a ďalším riadiacim funkcionárom sa v podstate dotklo nielen tohto ObFZ, ale priamo zasiahlo i Východoslovenský futbalový zväz. Vzhľadom na to, že bolo účelovo medializované prostredníctvom televízie Joj v čase, keď najviac divákov sleduje zápasy Ligy majstrov, tak priamo zasiahol i slovenský futbal. Otvorene poviem, že sa nás to veľmi nemilo dotklo. Mimoriadne pozorne sme preto sledovali, čo sa dialo a akým spôsobom prebiehalo šetrenie. Verdikt troch nezávislých inštitúciíí potvrdilo, že obvinenia sa ukázali ako nepravdivé. Z tohto pohľadu hodnotené, ako ohováranie predsedu a ďalších riadiacich funkcionárov. Poviem úprimne, že som rád tejto skutočnosti z pohľadu celého Slovenského futbalového zväzu a obzvlášť Východoslovenskému futbalovému zväzu, voči ktorému bol v podstate tento krok namierený. Šetrenie revíznej komisie SFZ nepotvrdilo obvinenia, šetrenie Ústredného daňového riaditeľstva nepotvrdilo rozsah obvinení a orgány činné v trestnom konaní zistili, že predseda a ďalší funkcionári sa nedopustili trestného činu. Z tohto pohľadu je potrebné, aby verejnosť o tom bola informovaná, aby meno predsedu ObFZ a ostatných funkcionárov bolo očistené. Je rad na tých, ktorí krivo obvinili predsedu i predstaviteľov ObFZ a minimálne sa tak dopustili konania, ktoré by zakladalo nároky z titulu ochrany osobností, aby sa im ospravedlnili za svoje neuvážené konanie, aby uznali svoju chybu a pred verejnosťou priznali, že svojím konaním škodili celému východoslovenskému futbalu. Je tu teda priestor pre ich ospravedlnenie sa, ako to má byť medzi športovcami. Určite by ich reakcia priaznivo ohodnotili."

Súvisiace články