V Stropkove začali skôr, novým asistentom je Potoma