Pondelok, 25. január, 2021Meniny má Gejza

V Prezídiu SBA to vrie: Barňák zvolal kvôli Smolekovi mimoriadne zasadnutie!

Sportnet|Publikované 9. nov 2005 o 23:00

Košice - Horúce následky má pondelkové rokovanie Prezídia Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA). Jeho člen, generálny sekretár SBA Jozef Smolek v

istom médiu informoval, že záverom rokovania je, že prezident SBA Pavol Barňák požiadal o tridsaťdňové voľno, počas ktorého jeho kompetencie preberie viceprezidentka Nataša Hrisenková, čo Stanovy SBA umožňujú. Realita je však iná. P. Barňák naozaj takto alternatívu ponúkol a dal viceprezidentke aj ňou požadovaných 24 hodín na rozmyslenie, ale po nesúhlase zástupcov Dozornej rady (DR) SBA na druhý deň ráno N. Hrisenkovú informoval, že sa napokon rozhodol pokračovať riadne vo svojej funkcii až do rozhodnutia DR, ktorej do 30. novembra musí predložiť požadované dokumenty. Barňák na rokovaní Prezídia SBA nepodpísal zápisnicu, v ktorej by potvrdil svoje rozhodnutie prenechať svoje kompetencie viceprezidentke, čo by malo znamenať, že v praxi právoplatnosť nenadobudla. Generálny sekretár však informoval o tejto záležitosti už ako o hotovej veci. Prezident SBA však svoje úmysly zmenil. Tieto udalosti ešte viac rozvírili už aj tak búrlivé vody priamo v Prezídiu SBA.

OČAMI VICEPREZIDENTA

Žuffa: Nastáva horúca doba

"Priznávam, že nastáva horúce obdobie v našom basketbale. Áno, Prezídiu SBA dal na zváženie prezident aj alternatívu svojho odstúpenia. Viceprezidentov sa opýtal, kto by chcel prevziať právomoci. Ja som na to nereflektoval, Hrisenková si dala čas na rozmyslenie do rána. Medzitým sa prezident rozhodol, že on káru potiahne ďalej až do rozhodnutia Dozornej rady 30. novembra," povedal jeden z členov Prezídia SBA viceprezident Juraj Žuffa. Ako dodal, Smolekovým vyjadrením pre médiá bol prekvapený, keďže on nevnímal vymenovanie Hrisenkovej ako hotovú vec a záver rokovania. "Nehovorím, že nebola rozprava o tom, že by Hrisenkovú na 90 dní poveril, bolo to v rámci debaty, ako by sme mohli pomôcť basketbalu. Nebolo to však dané ako nejaký záver, že ona preberá právomoci."

OČAMI DOZORNEJ RADY

Kraus: O Smolekovu zmluvu sa zaujímame

Pavol Barňák sedel v pondelok ešte pre rokovaním Prezídia SBA so zástupcami Dozornej rady SBA. Tá totiž momentálne prešetruje nezrovnalosti v činnosti SBA, ktoré má prezident zdokumentovať do 30. novembra. Účastníkom pondelkových udalostí bol teda aj člen DR SBA Jozef Kraus. Požiadali sme aj jeho o pohľad na rokovanie Prezídia SBA.

Pán Kraus, ako ste vy videli rokovanie Prezídia SBA. Bolo jeho záverom, že P. Barňák poveril N. Hrisenkovú svojimi kompetenciami na 90 dní?

"Pán prezident hodil do pléna, aby všetci zauvažovali spločne, akým spôsobom by sa súčasná ťažká situácia dala riešiť. Okrem iného navrhol, že možno by to pomohlo, keby si zobral trojmesačné voľno, počas ktorého by ho zastupoval viceprezident. Po troch mesiacoch by sme videli, či potrebujeme konferenciu, alebo ideme ďalej. Zaskočil tým všetkých prítomných, jediný kto zareagoval pohotovo, bol generálny sekretár, ktorý sa toho chytil. Vychválil prezidenta, ako dobre robí a navrhol, aby zástupkyňou bola pani Hrisenková. Ostali sme prekvapení, všetci sme povedali svoj názor. Predseda Dozornej rady (Ivan Borovský z Ružomberka - pozn. aut.) povedal, že s tým zásadne nesúhlasí. Predtým v ten istý deň pred niekoľkými hodinami sme sa totiž ako Dozorná rada na rokovaní s p. Barňákom dohodli, čo má splniť."

S čím sa teda podľa J. Krausa Prezídium SBA v pondelok rozišlo?

"S tým, že pani Hrisenková si to do druhého dňa rozmyslí. Po konzultáciách s predsedom Dozornej rady, ktorý zásadne nesúhlasil s takýmto riešením, prezident na druhé ráno informoval pani Hrisenkovú, že ju nepoverí zastupovaním na tri mesiace a voľno si neberie. Napriek tomu mu p. Hrisenková popoludní poslala sms-ku, že akceptuje jeho ponuku, aby ho tri mesiace zastupovala."

Prečo DR SBA zásadne nesúhlasila s alternatívou, že kompetencie P. Barňáka na tri mesiace preberie N. Hrisenková?

"Dopoludnia totiž DR dala prezidentovi a sekretariátu presné inštrukcie, čo má pripraviť, aby sme mohli skontrolovať, aký je stav v SBA. Keď nám tieto doklady dajú a my skonštatujeme, že tam vládne taký neporiadok, že to vyrieši len mimoriadna konferencia, zvoláme ju. Naopak, keď sa presvedčíme, že sa pracuje dobre, chyby sú odstránené, nie sú porušené stanovy ani zákony, vyhlásime, že nie je treba mimoriadnu konferenciu."

Do 30. novembra má vedenie SBA predložiť dokumenty, o ktoré DR SBA žiada na prešetrenie nezrovnalostí v asociácii. V pondelok ste sedeli s P. Barňákom, má záujem spolupracovať na prešetrení týchto skutočností?

"Áno, prisľúbil absolútnu spoluprácu. Prezident i generálny sekretár sú totiž presvedčení, že všetko funguje a do termínu to doložia. Musím povedať, že doteraz nikdy nebola taká ochota voči DR SBA, ako teraz. Naopak, bola absolútne prehliadaná. Teraz sú tu tlaky zo všetkých strán. Zdôrazniť však chcem jedno, DR SBA tentoraz dôsledne vyšetrí všetko a ak zistí porušenia stanov, či zákona, bude konať. Nič nezmetieme zo stola. Či sa to bude týkať Barňáka, alebo Smoleka, či niekoho iného, bude nám to jedno. Nám ide o spravodlivosť."

Je pravdou, že jedným z bodov, o ktoré sa vo svojej správe DR SBA zaujíma, je aj skutočnosť, že J. Smolek ako štatutár SBA je súčasne s SBA v súdnom spore o veľkú finančnú čiastku?

"Na konkrétnu otázku člena DR, či je pán Smolek v súdnom spore s SBA a či sa hodlá toho vzdať, odpovedal generálny sekretár, že to je pravda a nehodlá z tohto sporu odstúpiť. Na tlačovej konferencii tesne pred svojim inaugurovaním do funkcie pritom prehlásil, že ak sa stane generálnym sekretárom, tento spor stiahne."

Má J. Smolek zakotvené v zmluve, že sa nemôže pri výkone svojej funkcie s SBA súdiť?

"Ja som jeho mandátnu zmluvu nevidel, budem sa na ňu ako člen DR pýtať. Momentálne však neviem posúdiť, lebo som ju nevidel. Človek, ktorý ju videl, tvrdí, že v zmluve má napísané, že sa s SBA súdiť nebude."

OČAMI GENERÁLNEHO MANAŽÉRA

Smolek: Mám aj dôkaz

Pochopiteľne, oslovili sme generálneho sekretára SBA Jozefa Smoleka, ktorý svojim vyjadrením do médií vypustil z fľaše povestného džina.

Myslíte si, že vaše vyjadrenie o prenechaní kompetencií zo strany prezidenta na N. Hrisenkovú ako o hotovej veci, bolo správne?

"Všetko, čo som povedal, je pravda."

Podľa vás to teda bolo záverom rokovania, a nie len jedným z návrhov?

"Keď sme sa pána Barňáka snažili prehovárať, aby takýto postoj nezaujal, vyzval nás, aby sme sa o to ani nepokúšali. Povedal, že je pevne rozhodnutý a žiadna okolnosť o nemôže zmeniť. Trval na tom. Keď sme sa po zasadnutí lúčili, pýtal sa na záver, či má on volať pani Hrisenkovú ráno, alebo ona jrho. Dal zároveň pokyn, že to mám uviesť do zápisnice a dať to ako odhlasované uznesenie, keď sa pani Hrisenková vyjadrí."

Rozhodnutie by však malo nadobúdať platnosť iba keď zápisnicu podpíše aj prezident, však?

"Neviem presne, ako sú v tomto smere dané stanovy. V každom prípade, zápisnicu prezident overuje. Na prezídiu sa však o veci rokovalo a všetci prítomní to odsúhlasili."

Niektorí účastníci prítomní na rokovaní však tvrdia, že to bol len prezidentov návrh, nie záver rokovania?

"Žiaľ, nehovoria vám pravdu. Mám aj argument. Ak by to bol len návrh, prečo by sa k tomu mala pani Hrisenková vyjadrovať do rána a ja by som mal pokyn dať to, čo sme odsúhlasili, do zápisnice? Mali sme tam aj zapisovateľku a mám ešte aj iný dôkaz, keď príde na vec (podľa našich informácií by malo ísť o zvukovú nahrávku, ktorú J. Smolek tajne zhotovil z rokovania - pozn. aut.)."

Je pravda, že ste na tlačovej konferencii prisľúbili, že sa vzdáte súdneho sporu s SBA po menovaní do funkcie a teraz to nehodláte urobiť?

"Žiadna tlačová konferencia v tejto súvislosti nikdy nebola. Ja nie som v spore s touto SBA, rozsudok bol vynesený a rieši sa len časť odvolania ešte predtým ako som nastúpil do funkcie. Nie som v žiadnom súdnom spore s touto SBA."

SBA ako inštitúcia je však len jedna, menia sa len ľudia, ktorí ju zastupujú...

"Áno."

Je pravdou, že máte aj v zmluve zakotvené, že nemôžete byť v súdnom spore s SBA a zároveň zastávať aj funkciu?

"Táto vec je vyriešená. Musíte sa spýtať prezidenta, akým spôsobom. Ja vám to nepoviem, lebo mám dohodu."

STANOVISKO PREZIDENTA

Barňák: Zvolávam mimoriadne zasadnutie

Prezident SBA Pavol Barňák bol včera mimo Košíc, telefonicky sa nám s ním však podarilo spojiť. Potvrdil svoje rozhodnutie zotrvať vo funkcii. Na dopĺňajúce otázky odpovedať nechcel s tým, že všetko podstatné je udenené v nasledujúcom jeho stanovisku, ktoré poskytol médiám:

"V pondelok 7. novembra sa konalo v Košiciach zasadanie prezídia SBA, ktorému predchádzalo spoločné pracovné rokovanie Dozornej rady SBA s prezidentom SBA, generálnym sekretárom SBA, viceprezidentkou SBA a ďalšími pozvanými pracovníkmi SBA. Prezídium SBA na svojom rokovaní prijalo uznesenia, ktoré môžu nadobudnúť právoplatnosť a záväznosť na základe článku 8.5.3 Stanov SBA podpisom prezidenta SBA. Uznesenia z uvedeného zasadnutia prezídia boli diskutované zúčastnenými osobami a doposiaľ nenadobudli záväznosť a právoplatnosť. Rozhodnutím Prezídia SBA nebol žiadny z členov prezídia poverený zverejniť informácie z tohto rokovania. Postup osoby, ktorá zverejnila pracovné informácie zo zasadnutia prezídia SBA v denníku Šport, považujem za zavádzajúci a je zároveň hrubým porušením základných pracovných a etických noriem, ale aj Stanov SBA. Na základe týchto skutočností som zvolal na deň 15. 11. 2005 do Bratislavy mimoriadne zasadnutie Prezídia SBA."

Autor: Sportnet

Súvisiace články

© Copyright 2021 | Športnet, s.r.o.