Utorok, 19. január, 2021Meniny má Drahomíra, Mário

Úradná správa VsFZ číslo 27

Sportnet|Publikované 7. okt 2004 o 22:00

Sekretariát opätovne vyzýva všetky ObFZ na zaslanie RS 2004/2005 ( pokiaľ tak už neurobili ).Sekretariát opätovne žiada R a DZ, aby pri zasielaní

Sekretariát opätovne vyzýva všetky ObFZ na zaslanie RS 2004/2005 ( pokiaľ tak už neurobili ).

Sekretariát opätovne žiada R a DZ, aby pri zasielaní zápisov zo stretnutí využívali obálky typu A5. Zároveň žiada, aby jednotlivé zápisy nespájali (spínacím strojčekom, alebo spinkou ) a aby ich nedelili. Zápisy z každého stretnutia nech sú preložené spolu ( originál + 3 - 2 kópie ).

TMK pozýva všetkých členov Unie futbalových trénerov Slovenska na regionálne zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 19.10.2004 o 15.30hod. vo "veľkej zasadačke" VsFZ na Alejovej ul, v Košiciach Dom športu.

Zhromaždenia sa môžu zúčastniť aj tréneri, ktorí majú záujem do "Unie" vstúpiť. Žiadame o potvrdenie účasti formou telefonického oznámenia, resp. faxom 055 6433 566, emailom: vsfzstonline.sk, alebo SMS: 0907 992 394.

TMK dôrazne upozorňuje FK, ktoré nesplnili svoju povinnosť v zmysle RS čl. B/14 a B/ a nezaslali kópiu preukazu trénera licenciu svojich trénerov, že VV VsFZ odstúpil celú záležitosť DK VsFZ, ktorá je poverená prijať opatrenia na nápravu.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

ŠTK nariaďuje tieto zmeny termínov a UHČ:

V.l SZ 15.kolo FK St.Ľubovňa "B" Plaveč 31.10.2004 UHČ

4.kolo SP Svidník Pušovce 13.10.2004 o 15.00 hod. v Hrabovčíku

ŠTK kontumuje: 3.L MD Ličartovce Svidník 3 : 0 kont. Pokles hráčov pod sedem.

V.L SV Dubová Modrá 0 : 3 kont. Štart hráča domácich na cudzí RP.

V.L SV Zubné N.Hrušov 3 : 0 kont. SP čl.100, ods.e/

III.L sk.A Plešivec Rozhanovce 3 : 0 kont. neúčasť hostí

ŠTK vyzýva: FK Kežmarok, aby na najbližšie zasadnutie ŠTK, dňa 14.10.2004 predložili dohody k odohratiu stretnutí 3.L SD+MD 15. a 16. Kolo.

FK Šaca aby na najbližšie zasadnutie ŠTK, dňa 14.10.2004 predložili dohodu k odohratiu stretnutia 3.L SD + MD 15.kolo.

Všetky FK, ktorých družstvá pôsobia v súťažiach riadených VsFZ, aby v prípade záujmu zasielali prihlášky do zimného turnaja na sekretariát VsFZ.

ŠTK oznamuje organizovanie turnajov 4. a 5. Ročníkov takto:

FK Levoča dňa 10.10.2004 o 09.00hod. na futbalovom štadióne v Levoči. Účastníci: FAM Poprad, FK Poprad, Juno St.Ľubovňa, FK Levoča

FK Svidník dňa 12.10.2004 o 08.30hod. na ihrisku vo Svidníku. Účastníci: Bardejov, Solivar, Stropkov, Svidník.

FK Šaca dňa 07.10.2004 o 12.00hod. na ihrisku v Šaci. Účastníci: LOKY Košice, MFK, Šaca, Čaňa.

FK Kežmarok dňa 12.10.2004 o 08.30hod na ihrisku v Kežmarku. Účastníci: Sp.N.Ves, Lipany, Sp.Podhradie, Kežmarok.

KDZ:

Zmeny v obsadení na 09. 10.10.2004

M.Lipník St.Ľubovňa "B" Kanuščák za Jendrichovského ( aj dorast )

Šaca Rudňany Džubák za Eliáša

Stakčín Hlinné Jendrichovský za Kanuščáka

N.Hrušov Zamutov Maťuvka za Izraela

Rešica Kr.Chlmec Zvolánek G za Czetöa

KDZ berie na vedomie ospravedlnenia DZ:

Pečarku na dni 23.-24.10.2004

Izraela na dni 09. 10.10.2004

Čandu od 22. 24.10.2004

Ochotníckeho od 13. 22.10.2004

Levický od 09.10 do odvolania

Komisia rozhodcov:

Berie na vedomie pochvalu FK Šaca na výkon R Jancuru, Žuleviča, Franka v stretnutí Topoľany Šaca.

KR žiada FK Giraltovce o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 11.kola IV.LS Giraltovce Pušovce na základe sťažnosti FK Pušovce.

R Vlčeja o zaslanie zápisu a podacieho lístka zo stretnutia II.LMŽ Juh Šaca K.Olšany.

KR zhliadla video zo stretnutia IV.L. Lastomír Lok.Košice, a na základe nedostatkov v stretnutí PD na 2 stretnutia dospelých R Michalíkovi.

KR pozastavuje delegáciu: do vyriešenia prípadu R Fabínymu.

Na 1 stretnutie dospelých R Kopcovi za nedostatky v stretnutí Rešica Slivník.

KR vyzýva R, aby v prípade nedostatkov v zápise súťaží riadených SFZ a uvedení predmetných nedostatkov v ÚS SFZ, je povinný R dostaviť sa na najbližšie zasadnutie KR VsFZ s kópiou zápisu, pod následkom disciplinárnych následkov.

Zmeny v obsadení:

Sabinov V.Šariš NR Alexa

Jasenov Poprad Čan za Franka

Sp.Podhradie Giraltovce Š.Leško za Michalíka

Koš.N.Ves Topoľany P.Koščo za Mrázeka

Lastomír Moldava Matišin za Leška

N.Hrušov Zamutov Friga za Hudáka

Nac.Ves K.Olšany Hudák za Frigu

N.Myšľa Prešov "B" Bochnovič za Kotradyho

Čaňa Stropkov Kotrady za Anguša

Dorast:

Lok.Košice Čaňa Kohl za Tabaku

Kamenica Zamutov OFZ za Žuleviča

Slivník M.Horeš Bindas za Voroňáka

Topoľany Hatalov Čan za Matišina

Snina Bardejov Švec, I.Žulevič, Friga

Stropkov Martin Sendek za Feckanina

Žiaci:

Giraltovce Snina "B" Vasilenko za Sakalíka

Stropkov "B" Čierne Sakalík za Vasilenka

Rozhanovce Seňa Juhás za Leška

Belá Bystré Hnatič za Čerevku

Obsadenie RČ SP 4.kolo 13.10.2004 o 15.00 hod.

Sp.Podhradie Ľubica Alexa, Leško, Kočiš, Kmec

Svidník Pušovce ( v Hrabovčíku ) Bochnovič, Barvirčák, Roka, Želinský

Humenné Brekov Mano, Anguš, Maliňák, Gavalier

Barca Michaľany Lengyel, Čiták, Koščo, Matta.

DK VsFZ

Nepodmienečné tresty - na jedno stretnutie: M. Pisko - Prakovce, T. Hudák - Sp. Vlachy, J. Kmeč - St. Ľubovňa od 26. 9. 2004 + 150 Sk, P. Tokár - Soľ, Š. Lukáč - Sedliská, L. Ištoňa - Trebišov, G. Kováč - M. Horeš, K. Klamár - Brekov, P. Porvažnik - Strážske, J. Juhás - Modlava, M. Jurek - K. N. Ves, B. Motúz - V. Revištia, P. Svoboda - Lastomír, C. Korintuš - Rožňava; - na tri stretnutia: M. Kuchta - Prakovce, D. Svistun - Belá n/C., M. Tomáš - Pušovce, Ľ. Dulovič - Sečovce; - na štyri stretnutia: D. Hirák - Lastomír od 26. 9. 2004 + 150 Sk, J. Scako - L. Košice, B. Polačok - Z. Teplica, H. Horoz - Z. Teplica, M. Vudmaska - Dlhé n/C., L. Bozidar - Dlhé n/C., M. Geňo - Slivník, M. Peťo - V. Revištia. Zastavenie činnosti za 4 ŽK na jedno stretnutie: M. Demeň - Kr. Podhradie, P. Rams - Ľubica, L. Lukáč - Brekov, M. Eliáš - Brekov, M. Eliáš - Giraltovce, P. Majer - Pušovce, R. Savič - St. Ľubovňa, S. Pepich - St. Ľubovňa, R. Borza - V. Šariš, D. Detrik - Čierne, A. Horvath - K. Olšany + 250 Sk.

B. Fabrici - Jaklovce, L. Koch - V. Opátske, J. Harbarič - Lastomír obdržali 3 ŽK.

Zastavenie činnosti: Do prerokovania Grígeľ - V. Revištia, L. Rolkoš - Hanušovce, T. Vaško - Trstené, R. Szalka - Medzev, M. Jaroš - Medzev, G. Gergö - Čierna n/T., M. Firkáľ - K. N. Ves, P. Ravas - Soľ, R. Zmij - Helcmanovce.

Zamietnutie žiadosti o uvoľnenie činnosti: M. Šima - Zubné

Uvoľnená činnosť: P. Franta - Ľubotice, M. Marchevský - Snina, M. Pilar - Šaca.

Kolektívne tresty:

1. DK VsFZ predvoláva na svoje zasadnutie dňa 14. 10. 2004 za účelom objasnenia okolností zo stretnutia N. Hrušov - Udavské (dospelí): R - M. Bereľ, AR1 - M. Tomeček, AR2 - J. Kovács, DZ - F. Timko, HU - J. Babjačok, VM - M. Kužma, VM - Š. Šalata, kapitánov oboch FK, hráča T. Štefeka - Udavské, prezidenta FK N. Hruľov, M. Janočka - N. Hrušov o 16.00 hod.

2. DK VsFZ trestá za neúčasť na stretnutí Rozhanovce - žiaci - 800 Sk.

3. DK VsFZ trestá fin. pokutou 300 Sk za nepredloženie súpisky tieto FK: Nálepkovo, AFK Prešov, Župčany, Sp. St. Ves - všetci žiaci.

4. DK VsFZ trestá fin. pokutou 3 000 + 250 Sk za HNS trénera a lavičky FK Slivník v stretnutí Rešica - Slivník, dospelí.

5. DK VsFZ predvoláva na svoje zasadnutie dňa 14. 10. 2004 za účelom objasnenia zo stretnutia Koš. Olšany - V. Revištia (dospelí): R - J. Kalafa, AR1 - K. Nemec, AR2 - P. Gálik, DZ - G. Molnár, HU - P. Göndör, VM - P. Drabant, VM - Z. Hudák, D. Grigeľ - hráč na 17.30 hod.

Autor: Sportnet

Súvisiace články

© Copyright 2021 | Športnet, s.r.o.