Štvrtok, 21. január, 2021Meniny má Vincent

Úradná správa VsFZ č. 26

Sportnet|Publikované 17. okt 2002 o 22:00

1. ŠTK nariaďuje tieto zmeny termínov a UHČ:- IV. L. sk. C - dorast: Smižany - Prakovce odohrať 2. 11. 2002 o 10.00 hod.- II. L. SŽ + MŽ - juh:

1. ŠTK nariaďuje tieto zmeny termínov a UHČ:

- IV. L. sk. C - dorast: Smižany - Prakovce odohrať 2. 11. 2002 o 10.00 hod.

- II. L. SŽ + MŽ - juh: Prakovce - Levoča sa odohrá v obrátenom poradí, t. j. v jeseni v Levoči v UHČ a v jari v Prakovicach v UHČ.

- II. L. SŽ + MŽ - sever: Snina B - Vranov odohrať 23. 10. 2002 o 10.00 a 11.45 hod.

- III. L. SD + MD: Žakarovce - Humenné odohrať 16. 11. 2002 o 11.15 a 13.30 hod.

- II. L. SŽ + MŽ - juh: FC Košice B - Žakarovce odohrať 31. 10. 2002 o 12.00 a 13.45 hod.

- II. L. SŽ + MŽ - sever: Humenné B - Bardejov B odohrať 29. 10. 2002 o 13.00 a 14.45 hod.

- III. L. SD + MD: V. Kapušany - Sabinov odohrať 30. 10. 2002 o 11.00 a 13.15 hod.

- II. L. SŽ + MŽ - juh: Koš. N. Ves - Lok. Košice odohrať 23. 10. 2002 o 13.30 a 15.15 hod.

- IV. L. sk. E - dorast: Kr. Chlmec - Zempl. Hradište odohrať 19. 10. 2002 o 12.15 hod.

- IV. L. sk. E - dorast: Slivník - Topoľany odohrať 23. 10. 2002 o 15.00 hod. - vzájomná dohoda.

- II. L. SŽ + MŽ: Šaca - Koš. N. Ves odohrať 30. 10. 2002 o 12.00 a 13.45 hod.

- II. L. SŽ + MŽ: Šaca - Lok. PČSP Košice odohrať 5. 11. 2002 o 12.00 a 13.45 hod.

- IV. L. sk. F - dorast: Poprad-Veľká - Hranovnica odohrať 23. 10. 2002 o 14.00 hod.

- III. L. dospelí - 12. kolo: Lok. Košice - Svit odohrať 23. 10. 2002 o 14.30 hod.

2. ŠTK kontumuje:

- IV. L. sk. D - dorast: V. Opátske - Jasov 3:0 kont. Neúčasť hostí.

- IV. L. sk. E - dorast: Hatalov - Nac. Ves 3:0 kont. Neúčasť hostí.

- IV. L. sk. E - dorast: Z. Hradište - Sečovce nedohrané - počet hráčov hostí klesol pod 7. Výsledok dosiahnutý na ihrisku ostáva v platnosti.

- IV. L. SŽ - juh - 10. kolo: Čaňa - Prakovce nedohrané - počet hráčov hostí klesol pod 7. Výsledok dosiahnutý na ihriský ostáva v platnosti.

- II. L. MŽ - juh - 10. kolo: Čaňa - Prakovce 3:0 kont. Neúčasť hostí.

- II. L. SŽ + MŽ - sever: Prešov B - Svit 3:0 a 3:0 kont. Neúčasť hostí.

- III. L. sk. A - žiaci: Dvorianky - Čierna n/T. 3:0 kont. Neúčasť hostí.

3. ŠTK oznamuje org. turnaja 4. a 5. ročníkov:

- 19. 10. 2002 - organizuje BŠK Bardejov - účastníci Bardejov A, Bardejov B, Svidník, Stropkov, Solivar. Zraz účastníkov je o 8.00 hod. na štadióne BŠK Bardejov.

4. ŠTK žiada

- o predloženie dohody na odohratie stretnutia IV. L. - dorast sk. F: Sp. St. Ves - Sp. Štvrtok. Dohodu predložiť do 23. 10. 2002.

- o predloženie dohody na odohratie stretnutia IV. L. sk. D - dorast: V. Ida - Ťahanovce. Dohodu predložiť do 23. 10. 2002. V prípade nepredloženia dohody, ŠTK bude postupovať v zmysle SP.

5. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 24. 10. 2002 o 16.30 hod. zástupcov klubov zo stretnutia IV. L. - sever - 12. kolo - N. Šebastová - Hranovnica - hráči Liptaj Milan, Birka Matúš s RP a OP, kapitánov a vedúcich oboch družstiev, R - Maník Š. a DZ - Maturkanič K.

6. ŠTK vyžrebovala: semifinále SP v tomto obsadení: Bardejov - Vranov, Lipany - Turňa, ktoré sa odohrajú dňa 9. 4. 2003.

7. ŠTK upozorňuje FK na rozpis súťaže str. 9 v zmysle ktorého bude organizovať halový turnaj. Účastnícky poplatok je 1000 Sk.

8. Námietka FK Sp. Teplica voči štartu hráčov Poprad-Veľká sa prerokuje na najbližšom zasadnutí ŠTK 24. 10. o 17.00 hod.

KOMISIA ROZHODCOV

KR vzhliadla video zo stretnutia Koš. N. Ves - Sp. N. Ves a rozhodla, že situácia v 57. min. sa stotožňuje s rozhodnutím rozhodcu, situácia v 75. min. pokladá rozhodnutie R za správne.

KR vzala na vedomie pochvalu OŠK Udavské na výkon R M. Onofreja.

KR berie na vedomie ukončenie činnosti R Jurkoviča z pracovných dôvodov.

KR PD Smerekovskému na 1 stretnutie za neudelenie ČK v stretnutí V. Revištia - N. Ves.

KR PD Štofkovi na 2 stretnutia za neúčasť na stretnutí V. ligy Harichovce - Nálepkovo.

Zmeny v obsadení na 19. a 20. 10.

III. liga dospelí: Trebišov - Vranov (Chochoľák za Knuta), Poprad - Ďurkov (Knut za Mana).

IV. liga dospelí: Snina - V. Tatry (Jancura za Papcuna, Bašár za Molitorisa), V. Šariš - N. Šebastová (Papcun za Jancuru, Kožuško za Szücsa aj dorast), Palín - Topoľany (Kožej za Makeľa), Sečovce - Barca (Kopec za Bašára aj dorast), K. N. Ves - Haniska (Makeľ za Kožeja, Molitoris za Kopca), Geča - Krásna (Pecha za Sadiva).

III. L. dorast: Čaňa - K. N. Ves (Šepeľa za Gála).

I. liga dorast - 22. 10.: Stropkov - Humenné (Sarňák za Šimka), Trebišov - Prešov (Bucko za Čitáka).

II. liga dorast: Vranov - Lipany (Lacko za Mana).

V. liga dospelí: Kalnište - Hlinné (Jonáš za Štofku), Raslavice - Krivany (Franko za Dulavu), B. N. Ves - Š. Dravce (Čonka za Jurkoviča), Štítnik - Sp. Vlachy (19. 10. o 16.00 hod. v K. Teplici).

IV. L. dorast: Hažín - Belá (19. 10. o 10.30 hod. Godžák), Hermanovce - Maľcov (Knut za Lacka), Kr. Chlmec - Zempl. Hradište (19. 10. o 12.15 hod., ruší sa pôvodná delegácia, R Miklos).

II. LM/S/Ž: Svit - Lipany (19. 10. o 9.00 a 10.45 hod., Šoltýs), Vranov B - Prešov B (19. 10. o 10.00 a 11.45 hod., Nemec, Tomáš), Bardejov B - Sabinov (Maník obidve stretnutia).

III. L. žiaci: Harichovce - Rudňany (OFZ za Szöra), Lendak - Sp. Teplica (Chmúrová za Jurkoviča).

II. LS/M/Ž: Snina - Vranov (o 10.00 a 11.45 hod., Gajdoš - Barnišin).

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Nepodmienečné tresty: 1 stretnutie - M. Šesták (Raslavice), J. Erdöfalvi (Rožňava), V. Hudák (St. Ľubovňa od 6. 10. 2002), Ľ. Hric (Bystré), R. Mikula (Harichovce), M. Maľko (Štítnik), M. Zvalčák (Zubné), P. Novický (Sačurov), J. Fečanin (Maľcov). 2 stretnutia: J. Rendoš a Š. Brutovský (Žakarovce od 6. 10. 2002), F. Svoboda (Lastomír). 3 stretnutia - P. Kašický (Sp. N. Ves), J. Bodnár (Žakarovce), P. Danko (Sobrance). 4 stretnutia - R. Tököly (Lok. Košice), Ľ. Pavlovič (Gelnica od 6. 10. 2002 + 150 Sk), M. Peťo (V. Revištia), M. Sedlák (K. N. Ves), M. Friga (V. Revištia), J. Kolega (Maľcov), J. Broda (N. Šebastová), Haluška (Nac. Ves).

Zastavenie činnosti za 4 x ŽK na 1 stretnutie: S. Varjan (Zborov), J. Bujňák (Š. Dravce), P. Stanek (Raslavice), Z. Petruška (Kr. Chlmec), M. Fifík (Buzica), P. Palička (Duplín + 250 Sk), J. Čandík (Komarany), M. Schmidt (Rudňany + 250 Sk), O. Ondov (Sp. Vlachy), M. Kuchta (Prakovce), J. Palenčár (Ťahanovce), Ľ. Krempašský (Kežmarok), R. Štofan (Lipany), M. Bačo (Ďurkov + 350 Sk). Za 8 x ŽK na 2 stretnutia: P. Virgala (Bard. N. Ves).

Zamietnutie žiadosti o odpustenie zvyšku trestu: R - Čop, D. Maďar (Michaľany), M. Truchan (Zempl. Hradište).

Uvoľnená činnosť: P. Kolník (Košarovce), Ľ. Petras (Štrba), D. Pekár (Bard. N. Ves), M. Staško (Stropkov), Mariančik (M. Lipník - uvoľnená činnosť od 10. 10. 2002).

Kolektívne tresty: Fintice - por. pokuta 1000 + 250 Sk - neprístojnosti usporiad. služby. Rožňava - por. pokuta 1000 + 250 Sk HNS zdravotníka mužstva.

- Zastavenie činnosti do vyriešenia prípadu: M. Ferenc (Soľ).

- Zastavená činnosť FK Barca - muži od 21. 10. 2002 - nevyplatené finančné náležitosti.

KOMISIA DELEGÁTOV

KDZ urobila tieto zmeny v obsadení: IV. liga - juh: Žakarovce - Krompach (DZ Czetö za G. Zvolánka).

III. liga - SD + MD: Sobrance - Ličartovce (DZ Maturkanič za Šimka).

II. liga - SD + MD: Snina - 1. FC Košice (DZ Šimko za Mattu), Vranov - Lipany (DZ Matta za Lisáka).

KDZ berie na vedomie:

- ospravedlnenie DZ Izraela od 23. 10. - 28. 10. 2002

- DZ Hojsák mobil 0908 981 020

Autor: Sportnet

Súvisiace články

© Copyright 2021 | Športnet, s.r.o.