Štvrtok, 21. január, 2021Meniny má Vincent

ÚRADNÁ SPRÁVA SOFZ

Sportnet|Publikované 5. sep 2002 o 22:00

Úradná správa c. 91. ŠTK kontumuje stretnutie I. triedy dorastencov 1. kolo: Sp. Hrušov Kluknava zo 6:0 na 0:3 podla SP cl. 100/i štart hráca na

Úradná správa c. 9

1. ŠTK kontumuje stretnutie I. triedy dorastencov 1. kolo: Sp. Hrušov Kluknava zo 6:0 na 0:3 podla SP cl. 100/i štart hráca na cudzí reg. preukaz.

2. ŠTK ponecháva výsledok stretnutia 4. kola I. triedy dorastencov: Olcnava Iliašovce dosiahnutý na hracej ploche t.j. 6:0. Dôvod: pokles hrácov v mužstve Iliašoviec pod 7.

3. ŠTK nariaduje odohrat stretnutia FK Nový Život Kluknava I. trieda dorastencov takto:

5. kolo: 7.9. 2002 o 10.30 hod.: Kluknava Chrast n/H

7. kolo: 21. 9. 2002 o 10.30 hod.: Kluknava Vojkovce

9. kolo: 6.10. 2002, o 10.30 hod.: Kluknava Iliašovce

11. kolo: 19.10. 2002, o 10.30 hod: Kluknava Teplicka

12. kolo: 29.3.2003 o 10.30 hod.: Kluknava Sp. Hrušov.

Dôvod: kolízia so stretnutiami III. L skupina B žiakov riadenej VsFZ.

4. ŠTK nariaduje odohrat stretnutie 8. kola II. triedy dospelých: Mníšek n/H Smolník dna 28. 9. 2002 o 15.00 hod.

5. Najbližšie zasadnutie komisie ŠTK SOFZ sa uskutocní dna 10.9. 2002 o 16.00 hod.

Oznam sekretariátu SOFZ:

MaRK SOFZ oznamuje FK a hrácom, že zasadnutie komisie sa uskutocní dna 6.9. 2002 (piatok) od 15.00 hod. v priestoroch SOFZ.

Disciplinárna komisia

Zastavenie cinnosti podmienecne

2 stretnutia Miroslav Kuchár (861213) FK Odorín na skúšobnú dobu do 28.9. 2002.

Zastavenie cinnosti nepodmienecne:

2 stretnutia Branislav Macko (761205) od 27.8. 2002 FK Margecany. 3 stretnutia Dušan Gondolán (850527) FK Iliašovce. 4 stretnutia Martin Sakmár (730630) FK Olcnava od 27.8. 2002. Peter Kokorád (821206) FK Matejovce n/H, Jozef Sedlák (760306) FK Letanovce, 5 stretnutí Michal Kašcák (800611) FK Olcnava od 27.8. 2002, 8 stretnutí Ondrej Gardošík (811116) FK Olcnava, po šetrení DK od 4.9. 2002.

Vyššie tresty zastavenia cinnosti nepodmienecne:

3 mesiace Marián Vojtek (700318) FK Margecany, 4 mesiace Henrich Macko (700810) FK Margecany, 5 mesiacov Marek Vašcák (741209) FK Margecany.

Kolektívne tresty

DK trestá FK Kluknava financnou pokutou vo výške 400, - Sk za vykázanie zdravotníka p. Milana Majerníka R z lavicky náhradníkov pre HNS pocas stretnutia I. triedy dorastu.

DK trestá FK Margecany financnou pokutou vo výške 700,- Sk za nedostatocnú usporiadatelskú službu v stretnutí 3. kola I. triedy OM dospelých medzi FK Margecany FK Olcnava.

DK trestá FK Margecany financnou pokutou vo výške 600,- Sk za nezabezpecenie úcasti hráca Henricha Macka na zasadnutí DK dna 4.9. 2002 bez ospravedlnenia.

DK nariaduje FK Margecany zvýšit pocet usporiadatelov na 12 pocas domácich stretnutí do konca sútažného rocníka 2002/2003.

Tresty zákazu výkonu funkcie

DK trestá zákazom výkonu funkcie kapitána družstva dorastu FK Spišský Hrušov Miroslava Olejníka do konca sútažného rocníka 2002/2003.

DK trestá zákazom výkonu funkcie vedúceho mužstva dorastu FK Spišský Hrušov Petra Švaca do konca sútažného rocníka 2002/2003.

Uvolnenie cinnosti

DK dnom 4.9. 2002 uvolnuje cinnost týmto hrácom: Peter Hajduk (780506) FK Jaklovce, Stanislav Sokolský (800318) FK Margecany, Luboš Petrík (690112) FK Margecany, Peter Pastucha (760522) FK Olcnava, Jozef Gardošík (710501) FK Olcnava.

Zastavenie cinnosti R a DZ

DK dnom 4.9. 2002 zastavuje cinnost nepodmienecne R Ondrejovi Zmijovi za vedome nesprávne vyplnenie zápisu o stretnutí 3. kola I. triedy OM dospelých FK Margecany FK Olcnava, zamlcanie HNS hrácov a uvedenie nepravdivej svedeckej výpovede na konaní pred DK 10 mesiacov.

DK dnom 4.9. 2002 zastavuje cinnost nepodmienecne DZ Františkovi Kalavskému za vedome nesprávne vyplnenie správy delegáta zväzu o stretnutí 3. kola I. triedy OM dospelých FK Margecany FK Olcnava, zamlcanie HNS hrácov a uvedenie nepravdivej svedeckej výpovede na konaní pred DK 10 mesiacov.

DK dnom 4.9. 2002 zastavuje cinnost nepodmienecne AR1 stretnutia 3. kola I. triedy OM dospelých FK Margecany FK Olcnava Henriete Mihalikovej za zamlcanie HNS hrácov pocas tohto stretnutia a uvedenie nepravdivej svedeckej výpovede na konaní DK 5 mesiacov.

Upozornenie

DK pod hrozbou disciplinárnych dôsledkov nariaduje FK Švedlár vyplatit doposial nevyplatené náležitosti R, AR1, AR2 stretnutia 4. kola I. triedy dorastu FK Švedlár FK Teplicka do 10.9. 2002.

DK oznamuje FK Margecany, že neprejednala protest klubu proti rozhodnutiu DK SOFZ uvedenému v úradnej správe c. 8 pre nesplnenie náležitosti.

Poplatky: 250,- Sk Margecany, 150,- Sk Olcnava, 100,- Sk FK Letanovce, Matejovce n/H, 50,- Sk FK Švedlár, FK Jaklovce, FK Iliašovce, FK Odorín.

Komisia rozhodcov

Zmeny a doplnenia v obsadení R a DZ na den 7.-8. 9. 2002-09-05 I. trieda, dospelí: P. Gelnica Kluknava, o 10.30: Cehula ako R. Margecany Bystrany, 10.30: Cvengroš AR1, Tornay. Hrabušice Jaklovce, 15.30, Gríger. Teplicka Hnilcík, 15.30: Žiga AR1. Sp. Hrušov Odorín, 15.30: Fedor R za Saxu, Pavlovský AR1 za Križeka. Jamník V. Folkmar, 15.30: L. Kunzo, Podoben, Jancár, Tkácik.

II. trieda, dospelí: Richnava S. Gelnica, 10:30: V. Kunzo ako R. Smolník Sp. Bystrany, 10.30: Džima, Krížek, Kalinský, Kerul. Mlynky Slovinky, 15.30: Krížek ako R za Laufa.

I. trieda, dorast: Kluknava Chrast, 7.9.2002 o 10.30: Puškár ako R za Regeca. I. A trieda, žiaci: Klcov Teplicka, 8.9. 2002 o 13:30: R. Rusnák ako R za Dobrovského. 2. LMŽ a 2. LSŽ: 8.9. 2002, 9.00 a 10.45: Prakovce PCSP Košice: V. Kunzo za OFZ. 8.9. 2002, 10.00 a 11.45: Gelncia Levoca: P. Zmij obidva stretnutia. 3. L žiaci, skupina B: 7.9. 2002 o 13:30: Jamník Nálepkovo: Regec ako R za OFZ. Kluknava Betliar: Puškár ako R za Šimka. Sp. Vlachy Smižany: Cehula ako R za OFZ.

KR predvoláva na svoje zasadnutie dna 10.9. 2002 o 17.00 hod. vedúcich Vojkoviec p. Klešc Ladislav, Richnava P. Dolnacko Albert. Kapitánov týchto družstiev p. Legát Luboslav, p. Šmida Róbert. Rozhodcov Podoben, Slamený, Kordovánik a DZ Girba.

KR predvoláva na svoje zasadnutie dna 10.9.2002 o 17.30 hod. rozhodcov: Smotrila, Pekár, Cvengroš, Mihaliková.

KR prejednala stažnost FK TJ Lokomotíva Margecany KR sa stotožnuje s hodnotením DZ.

KR PD na 1. stretnutie R Saxovi a preraduje menovaného do II. skupiny za nesprávne nariadený PK v stretnutí Bystrany Jamník.

Obsadenie R a DZ na den 15.9. 2002 o 15.30

I. trieda, dospelí: Jaklovce Letanovce: D. Rusnák, VsFZ, Bartoš. Bystrany Olcnava: Puškár, Saxa, Krížek, Kapusta. V. Folkmar Margecany: Lauf, R. Rusnák, VsFZ. Kluknava Jamník: Slamený, Drábik, Regec, Tkácik. Odorín P. Gelnica, 10.30: VsFZ, Drábik, Regec, Kerul. Hnilcík Sp. Hrušov, 10.30: VsFz, Dobšinský, Jancár, Grecko. Hrabušice Teplicka: Kunzo Š., Smotrila, Krigovský, Kerula.

II. trieda, dospelí: Porác Smolník: Bandžuch, Brezovaj. Slovinky Matejovce: Pecha, Kordovaník, Melega. Mníšek Mlynky: Dobšinský, Jancár, Kalinský, Petrík. Vojkovce Levoca, 10.30: Krížek, Saxa, Puškár, VsFZ. S. Gelnica Iliašovce: Saluga, Alcnauer, Farkašovský. Sp. Tomášovce Richnava: VsFZ, Smotrila, Pavlík.

I. trieda, dorast, 13.15: V. Folkmar Odorín: R. Rusnák, D. Rusnák, VsFZ. Chrast Bystrany: Krížek. Švedlár Kluknava: Kalinský. Vojkovce Sp. Hrušov: Saxa, Puškár, VsFZ. Olcnava Teplicka B: Kordovaník, Girba. Iliašovce Domanovce: Smotrila, Kerula.

I. trieda, žiaci, A skupina: 14.9. 2002, o 13.30 hod. Slovinky Odorín: Saluga. Domanovce Jablonov: Kordovaník. Teplicka Chrast n/H: Alcnauer. Hrabušice Klcov: R. Rusnák. Olcnava Sp. Hrušov: Pecha. Sp. Tomášovce Letanovce: Regec.

I. trieda, žiaci, B skupina, 14.9. 2002 o 13.30 hod.: Smolník Hnilcík: Krížek. Richnava Švedlár: Saxa.

Autor: Sportnet

Súvisiace články

© Copyright 2021 | Športnet, s.r.o.