Piatok, 23. júla, 2021Meniny má Oľga

Televízny prijímač je pre slovenské domácnosti samozrejmosťou

TASR|3. mar 2001 o 10:18

Bratislava (TASR) - Televízny prijímač sa na Slovensku stal prirodzenou súčasťou obydlí. V súčasnosti ho vlastní 99 % domácností. Najväčšie zastúpenie majú farebné televízory, ktoré má 93 % percent Slovákov. Najmenej zastúpené sú prenosné čiernobiele tele

vízory, ktoré vlastní len 6 % domácností. Na minimálnom zastúpení populácie, ktorá nevlastní televízny prijímač, sa približne rovnakou mierou podieľajú muži i ženy, pričom ide o bezdetné rodiny alebo rodiny s maximálne jedným dieťaťom.

Ekonomicky najsilnejšia skupina obyvateľov od 36 do 65 rokov sa v prieskume, ktorý na prelome októbra a novembra 2000 vykonala agentúra GfK na vzorke 1 000 respondentov vo vekovej kategórii od 15 do 79 rokov, prezentovala 100-% vybavenosťou aspoň jedným televíznym prijímačom.

Videorekordér v súčasnosti vlastní každá druhá slovenská domácnosť. Ich percentuálne zastúpenie každoročne narastá. Vybavenosť týmto prístrojom závisí aj od príjmu domácností, keď najmenšiu vybavenosť prezentovali respondenti z rodín s príjmami domácnosti do 6 000 Sk (85 %) a najväčšiu nad 20 000 Sk (32 %). Videorekordér najčastejšie vlastnia vysokoškolsky vzdelaní ľudia (56 %) a najmenej respondenti so základným vzdelaním (44 %).

Slabšia kúpyschopnosť v niektorých slovenských regiónoch sa podľa analytikov potvrdila aj pri porovnaní krajov vo vybavenosti videami. Na poslednom mieste s percentuálne najmenším zastúpením videorekordérov v domácnostiach (62 %) sa objavil ekonomicky veľmi slabý Prešovský kraj spolu s Trenčianskym, ktorý v kúpyschopnosti predstavuje ekonomický priemer.

Výrazný je podľa GfK aj rozvoj káblovej televízie, keď sa k tomuto typu pripojenia v prieskume prihlásilo 45 % respondentov. Do úzadia sa postupne dostáva bežná strešná anténa, ktorú v súčasnosti používa 42 % opýtaných. S odstupom ďalej nasleduje satelitný príjem (16 %), bežná spoločná anténa pre viac bytov (15 %) a spoločné zariadenia pre satelitný príjem (8 %). Najmenej domácností v súčasnosti používa izbovú anténu (4 %).

Najmenší rozvoj káblovej televízie je v Prešovskom (27 %) a Banskobystrickom kraji (32 %). Pokrytie až 78 % experti zistili v Bratislavskom kraji.

Maximálne pokrytie územia majú s 99 % stanice STV 1 a STV 2. K nim sa približuje Markíza s 92 %. Ostatné neprekročili hranicu 50 %, pričom najväčšiu možnosť príjmu prezentovali respondenti pri staniciach ČT 1 (49,9 %), Eurosport (49 %), Nova (40,6 %), ČT 2 (38,6 %), Prima (38 %) a Luna (34,30 %). Ďalšie stanice, ktoré vysielajú v slovenčine a češtine, neprekročili hranicu 30 %.

Pri porovnávaní regiónov je najmarkantnejší rozdiel medzi možnosťou príjmu v Prešovskom a Bratislavskom kraji. Táto skutočnosť priamo ovplyvňuje aj možnosť príjmu jednotlivých televíznych staníc, ktorá je v Prešovskom kraji podstatne nižšia ako v bratislavskom regióne. Celkovo menší dosah na východe republiky majú predovšetkým stanice, ktoré vysielajú v češtine.

Teletext sa rovnako stáva v slovenských domácnostiach samozrejmosťou. V súčasnosti ho využíva 58 % Slovákov.