Stavil sa, že budú majstrami. Anton Ondruš má šesťdesiat