Streda, 20. január, 2021Meniny má Dalibor

SOV porušil rozpočtovú disciplínu

Sportnet|Publikované 28. dec 2005 o 23:00

Porušenie rozpočtovej disciplíny v celkovej sume 601 195 korún v rokoch 2003 a 2004 zistil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) pri kontrole hospodárenia

Slovenského olympijského výboru (SOV).

Zo štátneho rozpočtu mu za tieto dva roky ministerstvo školstva poskytlo spolu 156 782 800 korún. Príčinou bolo najmä nedodržanie všetkých podmienok ich poskytnutia a to zadržaním nepoužitých prostriedkov štátneho rozpočtu, ich neskorým odvedením na účet ministerstva školstva a nedodržaním účelu, na ktorý boli prostriedky štátneho rozpočtu poskytnuté. Išlo najmä o použitie kapitálových prostriedkov na úhradu bežných výdavkov, použitie dotačných prostriedkov na získanie dotácie z EÚ, vyúčtovanie nákladov na havarijné poistenie motorových vozidiel na štátnu športovú reprezentáciu a rozvoj športových odvetví. Pri ďalších takmer šiestich miliónoch nezabezpečil SOV podľa zistení NKÚ pri použití prostriedkov maximálnu hospodárnosť. Išlo najmä o nedodržanie zákona o verejnom obstarávaní a zakúpenie použitého tenisového povrchu za cenu nového, namiesto jeho prenajatia. Výsledky kontroly prerokovali predstavitelia NKÚ s predsedom Slovenského olympijského výboru Františkom Chmelárom. Na odstránenie zistených nedostatkov prijali podľa vyhlásenia opatrenia, ktoré budú kontrolovať.

Finančné prostriedky dostáva SOV na zabezpečenie štátnej športovej reprezentácie, športu pre všetkých, na záujmovú činnosť na školách, materiálno-technické zabezpečenie športu, podporu telovýchovných občianskych združení, medzinárodnú športovú spoluprácu a propagáciu slovenského športu a na prípravu, vytvorenie podmienok a účasť športovcov na olympijských hrách.

Autor: Sportnet

Súvisiace články

© Copyright 2021 | Športnet, s.r.o.