Radičová sľubuje biatlonu dotáciu, ak vyberú nového dodávateľa