Nedeľa, 28. február, 2021Meniny má Zlatica

Parlament schválil budúcoročný štátny rozpočet s deficitom 56 miliárd Sk

Sportnet|Publikované 12. dec 2002 o 00:00

Národná rada SR včera schválila štátny rozpočet (ŠR) na rok 2003 so schodkom 56,037 miliardy Sk. Celkové príjmy sú vyčíslené na 235,400 miliardy Sk

a výdavky na 291,437 miliardy Sk. Schodok verejného rozpočtu zatiaľ bez premietnutia zmien, o ktorých rozhodnú poslanci pri prerokovaní rozpočtov ostatných zložiek verejného rozpočtu, dosiahne podľa metodiky ESA95 4,92 % hrubého domáceho produktu.

Za prijatie rozpočtu sa z 144 prítomných poslancov vyslovilo 78 a proti hlasovalo 66 poslancov. Z rozpravy boli schválené tie pozmeňovacie návrhy, ktoré presúvali finančné prostriedky v rámci jednotlivých kapitol.

Snemovňa takmer jednomyseľne odobrila zvýšenie výdavkov pre zastupiteľské úrady SR v zahraničí, ktoré sú určené na propagáciu krajiny. Poslanci zvýšili túto položku zo 6 miliónov na 15 miliónov Sk. Schválený bol aj návrh, podľa ktorého nedôjde k valorizácii platov v štátnej službe, Policajnom zbore, SIS, Zbore väzenskej a justičnej správe, Železničnej polícii, NBÚ a colníkov s úsporou 615 miliónov Sk vo výdavkovej časti rozpočtu. Poslanci zobrali z kapitoly NBÚ 36 miliónov Sk, ktoré boli určené na stavebné úpravy kaštieľa v Brunovciach. Uvedené finančné prostriedky získa SIS. Ďalej svojím rozhodnutím účelovo viazali 472 000 Sk pre Nezávislé kresťanské odbory Slovenska. K ŠR bolo prijatých aj niekoľko uznesení. NR SR uložila vláde použiť výnos z predaja hotela Forum, pohľadávok v správe Slovenskej konsolidačnej, a. s., licencií a deblokácií starých pohľadávok SR na krytie splátok istín štátneho dlhu z uplynulých rokov alebo na zníženie schodku budúcoročného rozpočtu.

MEDZITITUL: Ivan Mikloš je spokojný

Vicepremiér a minister financií Ivan Mikloš vyslovil spokojnosť s definitívnou verziou štátneho rozpočtu na budúci rok, ako ho schválil parlament. Ocenil, že poslanci neprijali nijaký návrh, ktorým by sa zvýšil plánovaný deficit, ale naopak, svojimi návrhmi znížili schodok dovedna o 762,7 milióna korún. To znamená dodatočné zníženie podielu deficitu na hrubom domácom produkte o 0,07 percentuálneho bodu na 4,92 %.

Podpredseda vlády pozitívne hodnotí aj priebeh a tón parlamentnej diskusie pred schválením štátneho rozpočtu. Rozprava bola podľa neho v porovnaní s minulosťou nielen kratšia, ale aj konštruktívnejšia a vecnejšia. Pritom o. i. vyzdvihol fakt, že plénum Národnej rady SR schválilo aj jeden z predložených pozmeňovacích návrhov opozície (týkal sa zvýšenia prostriedkov na propagáciu SR v zahraničí o 9 mil. Sk presunom v rámci kapitoly Ministerstva zahraničných vecí SR).

I. Mikloš vyjadril presvedčenie, že odhadované makroekonomické východiská rozpočtu sa naplnia a že plánované rozpočtové príjmy nie sú nadhodnotené. Nedomnieva sa, že v priebehu roka bude vláda musieť dodatočne navyšovať dotácie pre samosprávy, pripustil však, že sa pre ne vyčlenilo oproti potrebám menej peňazí. Pritom odmietol názory z radov opozície, že prenosy kompetencií na samosprávy nie sú financované v tej miere, ako keby zostali v rukách štátu. Niektoré finančné sumy sa budú podľa neho presúvať až v priebehu roka v nadväznosti na vykonávané delimitácie.

Dzurinda: Schválený rozpočet je jeden z najlepších

Schválený štátny rozpočet (ŠR) na rok 2003 je jeden z najkvalitnejších štátnych rozpočtov, aj preto že sa nám podarilo skresať schodok rozpočtu ako aj verejného okruhu. Uviedol po hlasovaní parlamentu predseda vlády Mikuláš Dzurinda. Zdôraznil, že je nepochybne dobré, že sa s výškou rozpočtového deficitu dostávame do sfér, ktoré začínajú byť prijateľné aj pre začlenenie sa Slovenska v budúcnosti do Európskej únie.

Aj guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Marián Jusko vyjadril po rokovaní parlamentu spokojnosť s prijatým rozpočtom. "Zníženie deficitu, ktoré by malo byť pre rok 2003 dostatočné, je vítaným krokom, ktorý pomáha aj menovej politike," dodal.

Pritvrdením vo verejných financiách by sa mal redukovať domáci dopyt. Aby sa v budúcom roku udržal plánovaný makroekonomický vývoj, bude podľa Juska vláda schopná prijať potrebné opatrenia aj počas roka.

Súvisiace články