Prezident ROC žiada rovnaké podmienky pre všetkých, MOV však odmieta s Rusmi diskutovať