Utorok, 2. marec, 2021Meniny má Anežka

Okienko ObFZ Trebišov

Sportnet|Publikované 14. nov 2003 o 00:00

Výkonný výbor na svojom zasadnutí dňa 5. 11. 2003 prejednal:1. Činnosť MRK a konštatoval, že všetky ohlásené prestupy, hosťovania, zrušené

Výkonný výbor na svojom zasadnutí dňa 5. 11. 2003 prejednal:

1. Činnosť MRK a konštatoval, že všetky ohlásené prestupy, hosťovania, zrušené hosťovania za letné prestupové obdobie spĺňali náležitosti prestupového poriadku a boli MRK ObFZ schválené.

2. Odvolanie FK Zatín voči rozhodnutiu DK (Zatín - Slov. N. Mesto). VV potvrdil rozhodnutie DK, všetky udelené tresty pre FK Zatín zostávajú v platnosti.

3. Odvolanie FK Parchovany voči rozhodnutiu DK (trest pre ved. mužstva Trellu M.) VV zmenil zákaz zúčastniť sa na majstrovstkých stretnutiach FK Parchovany na podmienečný do 30. 6. 2004. Trest zákazu vykonávania akýchkoľvek funkcií počas majstr. stretnutí nepodmienečne do 30. 6. 2004 ostáva v plastnosti. Vyššie uvedené zákazy je povinný zabezpečiť FK Parchovany pod hrozbou uzavretia ihriska.

4. Žiadosť R Tkáča J. o zaradenie na listinu R ObFZ na základe doporučenia KR VV zamietol.

5. ObFZ usporiada pre FK (pokiaľ bude záujem) halový zimný turnaj o Pohár predsedu ObFZ v mesiacoch I., II. 2004 v športovej hale v Trebišove (poplatok 2000 Sk ceny, prenájom haly). FK, ktoré majú záujem sa tohto turnaja zúčastniť nech to oznámia písomne, faxom, telefonicky na sekretariáte ObFZ (tel., fax 672 2256) do 10. 12. 2003.

Športovo-technická komisia

Úradná správa zo zasadnutia ŠTK

ŠTK na svojom zasadnutí dňa 5. 11. 2003 prejednala výsledok okresných futbalových súťaží a rozhodla nasledovne.

Dospelí I. trieda - výsledky schválené, momo FK Kr. Chlmec B - FK Dvorianky námietka kpt. domácich, II. trieda výsledky schválené.

Dorast I. trieda - výsledky schválené, momo FK Hraň - FK Novosad - chýba zápis, II. trieda výsledok schválený.

ŠTK postupuje námietku kpt. D v stretnutí FK Kr. Chlmec B - FK Dvorianky komisii delegátov ObFZ.

ŠTK nariaďuje FK odohrať žiacke majstrovské stretnutia, ktoré sa zatiaľ neodohrali dňa 8. 11. 2003 (so) o 11.30 hod.

Disciplinárna komisia

DK ObFZ v Trebišove dňa 5. 11. 2003

DK trestá hráča FK Sečovce B - Dargov Šimko R. zastavením činnosti na 1 majstrovské stretnutie nepodmienečne od 27. 10. 2003.

DK trestá hráča FK Z. Branč Levkiv J. zastavením činnosti na 1 majstrovské stretnutie nepodmienečne od 27. 10. 2003.

DK trestá hráča FK K. Chlmec B Geri Z. zastavením činnosti na 1 majstrovské stretnutie nepodmienečne od 3. 11. 2003.

DK trestá hráča FK Úpor Parnahaj M. ml. zastavením činnosti na 1 majstrovské stretnutie nepodmienečne od 3. 11. 2003.

DK trestá hráča FK Čierna n/T. Majoroš M. zastavením činnosti na 2 majstrovské stretnutia podmienečne od 3. 11. 2003 na 3 mesiace.

DK trestá hráča FK Hraň Pustai A. zastavením činnosti na 2 majstrovské stretnutia podmienečne na 3 mesiace od 3. 11. 2003.

DK trestá hráča FK Novosad Ižo J. zastavením činnosti na 2 majstr. stretnutia podmienečne na 3 mesiace od 3. 11. 2003.

DK trestá hráča FK Z. Hradište Oláh P. zastavením činnosti na 6 majstr. stretnutí nepodmienečne od 3. 11. 2003.

DK trestá hráča FK Borša (dorast) Zachariaš zastavením činnosti na 4 majstr. stretnutia nepodmienečne od 27. 10. 2003.

Komisia rozhodcov

1. Komisia rozhodcov predvoláva na svoje zasadnutie dňa 12. 11. 2003 o 15.30 hod. rozhodcu Lučanského a o 16.00 hod. rozhodcu Gergelyho.

Súvisiace články