Streda, 20. január, 2021Meniny má Dalibor

Okienko lekára

Sportnet|Publikované 29. dec 2003 o 23:00

MUDr. Ján MICHALKO, telovýchovný lekár, člen ZK SFZŽivotospráva futbalistuTréningový proces sa môže úspešne realizovať a rozvíjať len za

MUDr. Ján MICHALKO, telovýchovný lekár, člen ZK SFZ

Životospráva futbalistu

Tréningový proces sa môže úspešne realizovať a rozvíjať len za predpokladu, že futbalisti majú dobrý zdravotný stav a dodržiavajú zásady správnej životosprávy.

Životosprávu môžeme definovať ako systém návykov a aktívnych činností futbalistu (športovca) z hľadiska telesnej a psychickej aktivity, výživy, odpočinku, stresových situácií a spoločenskej činnosti.

Z mnohých zložiek životosprávy si musí najmä mladý futbalista intenzívne uvedomovať práve význam pravidelnej účasti na tréningoch, význam výživy, odpočinku, regenerácie a psychohygieny. Musí vedieť, že alkohol, fajčenie, čierna káva a neodôvodnené používanie liekov, najmä tých, ktoré patria do zakázaných skupín farmakologických prípravkov (dopingových) sú rizikové faktory, ktoré ohrozujú jeho zdravie, výkonnosť, práceschopnosť a podmieňujú vznik niektorých závažných ochorení. Tréner v spolupráci s oddielovým lekárom musia mladým futbalistom vysvetľovať aké nebezpečie pre nich v súčasnosti znamená toxikománia (chorobné návykové používanie látok jedov) na vyvolanie príjemných pocitov. To môže vyústiť až do drogovej závislosti, kedy je psychický a fyzický stav charakterizovaný zmenami správania a nutkaním užívať drogu stále, pravidelne pre jej psychické účinky. Vzhľadom k tomu, že futbal patrí medzi športy vysokej intenzity tréningového a zápasového zaťaženia, futbalista musí poznať zásady sebakontroly a sebavýchovy. Na ich základe potom môže regulovať svoju životosprávu, najmä tú predzápasovú. Pri pozornom vzťahu k svojim subjektívnym pocitom a pri základnej znalosti subjektívnych príznakov ochorení, môže futbalista správne hodnotiť svoj zdravotný stav. Tu sa rodí základ úprimnej spolupráce futbalista - oddielový (reprezentačný) lekár, bez ktorej by najmä začiatočné štádium choroby bolo obtiažne diagnostikovať.

Teda životospráva (všetky jej zložky) je činiteľom, ktorý môže ovplyvniť zvyšovanie športovej výkonnosti. Naopak jej nesprávne pochopenie môže spôsobiť, že i dokonale vedený tréning neprinesie predpokladané úspechy. V súčasnosti je úlohou trénera futbalovej mládeže ju presvedčiť, že úspech a futbalový rast im prinesie jedine sústavný tréning a nie rôzne farmakologické prípravky, doplnky výživy, výťažky a rôzne iné "zaručene" zázračné, údajne dovolené preparáty. Je to výsledok prenikania obchodnej podnikavosti do sféry športu! Životospráva futbalistu, ktorá má vplyv na jeho výkon sa týka režimu dňa, výživy, odstraňovania únavy (regenerácia) a možnosti zvyšovania výkonnosti fyziologickou cestou.

Režim dňa

Základnou požiadavkou v životospráve futbalistu je pravidelný časový rozvrh činnosti, fyziologicky opodstatnený. Na jeho základe sa vytvárajú podmienené reflexy na čas k jedlu, tréningu, zápasu, regenerácii, odpočinku a akejkoľvek pravidelnej činnosti futbalistu. Organizmus je tak v určitej dobe optimálne pripravený pre určitú činnosť. Vedúcou zložkou v životospráve mladého futbalistu je jeho štúdium (stredná škola, OU) a druhou stálou zložkou je doba určená na tréning. Tým je určené, kedy futbalista vstáva a kedy ide spať. Dĺžka a kvalita spánku je mimoriadne dôležitá. Spánok je najúčinnejšou podobou pasívneho odpočinku. Doba 8 hod. je najčastejšou udávanou dolnou hranicou, riadi sa však veľkosťou intenzity tréningovej záťaže, vekom futbalistu a pod.

Výživa futbalistu

Futbal je jeden z najobtiažnejších športov, preto strava musí mať vyvážené zastúpenie výživných zložiek a musí byť prispôsobená aktuálnej tréningovej fáze. Potreba kalórií zodpovedá 4000 - 4500 cal s nasledujúcim zložením: 60 - 70 % cukry, 12 - 20 % bielkoviny a 20 - 30 % tuky. V deň zápasu treba konzumovať ľahko stráviteľnú stravu, posledné väčšie jedlo 3 hod. pred začiatkom zápasu. Treba si pamätať, že nevhodnými potravinami v deň zápasu sú čistá glukóza, väčšie množstvo tukov a bielkovín, strukoviny, pretože sú ťažko stráviteľné.

Pitný režim

Futbalisti musia prijímať tekutiny pravidelne s plánovanou stravou počas celého dňa, minimálne 2 litre denne. Pri vysokých teplotách aj v dvojnásobnom množstve. Posledný príjem tekutín by mal byť 15 - 30 min. pred zápasom a nesmie výrazne prekročiť 0,1 - 0,2 litra. Nápoj nesmie obsahovať látky, ktoré dráždia zažívací systém a zvyšujú jeho sekréciu a motilitu. Sú to: CO2, horčiny vrátane cofeinu, chinínu, amerínu a ďalších. Z toho plynie nevhodnosť kávy, čaju, coca-coly, sódových vôd, tonikov atď. Je nevhodné uvádzať zažívací systém nevhodným nápojom "do chodu". Po zápase, na vyrovnanie straty tekutín sú vhodné minerálne vody bohaté na magnézium, zmiešané s ovocnou šťavou, napr. jablkový strek v pomere 1:4 (jablková šťava: voda).

Odstraňovanie únavy

Únava je prirodzený následok fyzickej námahy. Regenerácia psychofyzických síl futbalistu je neoddeliteľnou súčasťou tréningového procesu. Metódy a prostriedky regenerácie síl u futbalistov sú veľmi pestré. Od kompenzačných cvičení, strečingu je potrebné uviesť rôzne druhy masáží, vodných procedúr, saunu, elektroprocedúry, akupunktúru, akupresúru, svetelné procedúry, farmakologické prostriedky a ďalšie regeneračné postupy. V jednoduchých podmienkach je potrebné naučiť mladých futbalistov používa sprchy. Pôsobia relaxačne, alebo tonizačne.

Starostlivosť o osobnú hygienu

Súčasťou správne životosprávy futbalistu je i starostlivosť o osobnú hygienu. Aj napriek tomu, že zásady osobnej hygieny sú všeobecne dobre známe, stretávame sa denne s ich porušovaním. Osobnú hygienu je potrebné spojovať s plánovaným otužovaním. Okrem upevňovania získaných návykov v osobnej hygiene (pravidelné sprchovanie, čistenie zubov, strihanie nechtov, ošetrovanie otlakov, strihanie vlasov, holenie atď.), je potrebné mladých futbalistov oboznámiť s hygienickými požiadavkami na šatne, umyvárne a záchody v telovýchovnom objekte.

Psychohygiena futbalistu

Futbalista si musí udržať svoje duševné zdravie aspoň tak, ako telesné, pretože v opačnom prípade dochádza k porušeniu duševnej rovnováhy, ktoré môže viesť k psychickým poruchám, najčastejšie k neuróze. Sú to ochorenia, vznikajúce na základe duševných otrasov, dlhotrvajúcich ťažkostí a konfliktov, ochorenia, ktoré sú v priamej súvislosti s tzv. psychickými traumami (konfliktné situácie v škole, doma, nepríjemné zážitky na ihrisku, šikanovanie a pod.). O takýchto problémoch musí futbalista informovať lekára!

Záver - fyziologické tréningové zásady: opakovanie, postupnosť, všestrannosť tréningu, používanie maximálneho zaťaženia a individuálny prístup, veľmi významne doplňujú hygienické tréningové zásady. Sú to - dodržiavanie správnej životosprávy (dostatok odpočinku, najmä spánku, racionálna výživa, vyhýbanie sa zlozvykom - fajčenie, alkohol, drogy), využívanie regeneračných prostriedkov, tréning a súťaženie len pri plnom zdraví a otužovanie sa voči faktorom vonkajšieho prostredia.

Autor: Sportnet

Súvisiace články

© Copyright 2021 | Športnet, s.r.o.